Haberler

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik

 • 27 Şubat 2024

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 50) 10 Şubat 2024 Tarihli ve 32456 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Devamı

Sorumlu Sıfatıyla Verilen KDV Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Tarihi Uzatıldı

 • 27 Şubat 2024

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 10 Şubat 2024 tarihli ve 164 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren sorumlu sıfatıyl..

Devamı

Form Ba - Form Bs Bildirimleri ile ilgili duyuru

 • 27 Şubat 2024

Gelir İdaresi Başkanlığınca Form Ba - Form Bs bildirimlerine dâhil edilmemesi gereken belgelere ilişkin 10.1.2024 tarihli duyuru yayımlandı.

Devamı

Yurtdışı gündelik tutarları belirten karar yayınlandı

 • 27 Şubat 2024

18 Ocak 2024 tarihli ve 32433 Sayılı Resmi Gazete’de “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gü..

Devamı

Bazı kanun ve kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun yayınlandı.

 • 02 Ocak 2024

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 7491 Sayılı Kanun 28/12/2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...

Devamı

Mal ve hizmetlerin ödemesindeki gecikmelere uygulanacak yasal faiz oranı belirlendi.

 • 02 Ocak 2024

Mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu haller..

Devamı

2024 yılında uygulanacak hadler ile harç ve vergi tutarları yeniden belirlendi

 • 02 Ocak 2024

Yeniden Değerleme Oranında Artırılan Maktu Had Ve Tutarların Belirlenmesine İlişkin Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.

Devamı

Yeni nesil Ödeme kaydedici cihazlarda zorunlu yapılacak değişiklikler

 • 02 Ocak 2024

Yeni Nesil ÖKC kullanan mükelleflere 1/7/2024 tarihine kadar banka vb. kuruluşlar ile üye iş yeri anlaşması yapmak ve banka kartlarına ilişkin aktif bir ödeme u..

Devamı

Eski nesil ödeme kaydedici cihazlar 01.07.2024'e kadar kullanıma kapatılacak

 • 02 Ocak 2024

Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların, mali hafızaların dolup dolmadığına bakılmaksızın 1/7/2024 tarihine kadar Yeni Nesil ÖKC’ler ile değiştirilmesi zorunluluğ..

Devamı

İndirimli oran KDV iadesinde iade edilmeyecek alt sınır tutarı artırıldı.

 • 02 Ocak 2024

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 48) 30/12/2023 tarihli ve 32415 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de ..

Devamı

Geri kazanım ve katılım payları 2024 için yeniden belirlendi

 • 02 Ocak 2024

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ (2024/1) 29/12/2023 tarihli ve 32414 sayılı Resmi Gazete’de Yayı..

Devamı

Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları KAYİK kapsamına alındı.

 • 02 Ocak 2024

Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar (KAYİK) Kapsamına Alınmasına ilişkin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartla..

Devamı

Mevduat Faizi vb.gelirlerden bankaların keseceği gelir vergisi hk.

 • 02 Ocak 2024

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67’nci maddesinin on yedinci fıkrasında yer alan yetki çerçevesinde, 27/12/2023 tarihli ve 8002 sayılı Cumhurbaşkanı ..

Devamı

Teknokentte ve ARGE Merkezlerinde çalışanlarınücret stopajı teşvikine ait süre düzenlemesi

 • 02 Ocak 2024

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine Konu Edilmek Üzere Söz Konusu Bölge ve Me..

Devamı

2024 yılı asgari ücreti belirlendi.

 • 02 Ocak 2024

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 01.01.2024 tarihinden itibaren uygulanacak asgari ücret tutarı; brüt 20.002,50 TL, net 17.002,12 TL olarak belirlenmiş..

Devamı

5 Milyon ve üzeri banka kredilerine bağımsız denetim raporu zorunluluğu getirildi

 • 02 Ocak 2024

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik 01/01/2024 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yeniden belirlenmiştir.

Devamı

Bağkur ve Gss Prim Borcu Olan Kişilerin Sağlık Hizmetinden Faydalanma Süresi Uzatıldı.

 • 02 Ocak 2024

Bağkur ve Gss prim borcu olan kişilerin sağlık hizmetinden faydalanma süresinin uzatılmasına ilişkin 23/12/2023 tarihli ve 7977 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayı..

Devamı

5746 sayılı ARGE faaliyetleri ile 4691 sayılı Teknoloji geliştirme Bölgeleri Kanunlarında değişiklik

 • 02 Ocak 2024

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3’üncü Maddesinin On Dördüncü Fıkrası İle 4691 Sayılı Teknoloji Geli..

Devamı

31.12.2024 tarihine kadar şirket araçlarına taşıt tanıma sistemi zorunluluğu getirildi.

 • 29 Kasım 2023

2024 sonuna kadar; akaryakıt istasyonlarına Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kurma ve şirket araçlarına da Taşıt Tanıma Birimi (TTB) taktırma zorunluluğu geti..

Devamı

Yeni Kurulacak Anonim ve Limited Şirketlerin Asgari Sermaye Tutarları Yükseltildi

 • 29 Kasım 2023

Anonim ve limited şirketler için Türk Ticaret Kanununda öngörülen asgari sermaye tutarlarının artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı 25.11.2023 tarihinde ya..

Devamı

2023 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %58,46 Olarak Belirlenmiştir

 • 29 Kasım 2023

25.11.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 554 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2023 yılı için % 58,46 (elli sekiz virgü..

Devamı

İthalatta uygulanan KDV'nin indirimine kısıtlama getirildi

 • 29 Kasım 2023

İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemi Uygulamaları Kapsamında Hesaplanan Katma Değer Vergisinin İndirim Hakkının Kaldırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı 7846) Res..

Devamı

Yeni Kanun Teklifi ile Vergi Kanunlarında yapılacak değişiklikler

 • 29 Kasım 2023

24/11/2023 tarihinde TBMM’ye sunulan “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” ile diğer düzenlemelerin yanı sır..

Devamı

Bazı Elektrikli Otomobillerde ÖTV Matrahı Değiştirildi

 • 29 Kasım 2023

18/11/2023 tarihli ve 32373 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7803 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı elektrikli otomobillerde ÖTV matrahı değiştirildi...

Devamı

Gecikme Zammı, Gecikme Faizi, Pişmanlık Zammı ve Tecil Faizi Oranları artırıldı

 • 29 Kasım 2023

14/11/2023 tarihli ve 32369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı gereği kamu alacaklarına uygulanan gecikme katsayıları artırılmıştır...

Devamı

Özet Döviz Pozisyon Raporlaması Kaldırıldı.

 • 29 Kasım 2023

Özet Döviz Pozisyon Raporlamasının Kaldırılması ve Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Kapsam Değişikliği Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

Devamı

Güncel uygulamalarıyla "Uzaktan Çalışma"

 • 12 Ekim 2023

Bu yazımızda uzaktan çalışma (remote work) hakkında güncel bilgilerimizi sizlerle paylaştık.

Devamı

Enflasyon muhasebesinin usul ve esasları

 • 05 Ekim 2023

31.12.2023 tarihli mali tabloları, enflasyon düzeltmesi şartlarının oluşup oluşmadığına bakılmaksızın enflasyon düzeltmesine tabi tutulacaktır.

Devamı

İhracat Genelgesinde değişiklik yapıldı.

 • 27 Eylül 2023

İhracat Genelgesinde, “Peşin döviz” başlıklı 6 ncı maddesi ile   “İndirim ve mahsup işlemleri” başlıklı 21 nci maddesinde değişiklik yapılmıştır. ..

Devamı

SGK Yapı Birim Maliyetlerinin hesaplanmasında değişiklik yaptı

 • 28 Ağustos 2023

Sosyal Güvenlik Kurumu 23.08.2023 tarih ve 79321349 sayılı yazısı ile yapı birim maliyetlerini 2023/2. duyurusuyla yeniden belirledi.

Devamı

Depremden etkilenen yerlerde mücbir sebep hali uzatıldı.

 • 28 Ağustos 2023

9/8/2023 tarihli ve 32274 sayılı Resmi Gazete'de “4 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği” yayımlandı...

Devamı

7456 sayılı toba kanun yürürlüğe girdi.

 • 17 Temmuz 2023

15/7/2023 tarihli ve 32249 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7456 sayılı kanun bir çok değişiklik içeriyor.

Devamı

Bazı vergi oranları ve maktu tutarlarda yapılan değişiklikler

 • 07 Temmuz 2023

Bugün yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile vergi oran ve tutarlarında değişiklikler yapılmıştır.

Devamı

01.07.2023 tarihinden itibaren asgari ücrete zam geldi

 • 22 Haziran 2023

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 01.07.2023 tarihinden itibaren uygulanacak asgari ücret tutarı; brüt 13.414,50 TL, net 11.402,32 TL olarak belirlenmiş..

Devamı

7440 Başvuru ve Ödeme süreleri uzatıldı

 • 26 Mayıs 2023

7440 sayılı kanun kapsamında yararlanma başvuru ve ödeme süreleri 1 ay uzatıldı.

Devamı

Banka maaş promosyonlarının vergi kanunları kaşısındaki durumu

 • 10 Mayıs 2023

Özelge: Banka promosyon ödemesinin gelir vergisi, damga vergisi ve katma değer vergisine tabi olup olmadığı. hk.

Devamı

Özet Döviz Pozisyon Formunda yeni düzenleme

 • 17 Nisan 2023

TCMB tarafından 5 Milyon ve üzeri kredi bakiyesi olan şirketlerden istenen Özet Döviz Pozisyon formunun verilme şartları değiştirildi.

Devamı

İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) zorunluluğu

 • 12 Nisan 2023

Yayımlanan Tebliğ uyarınca, mevcut inşaat demiri üreten veya ithal edenler ile ihracatçı, toptancı, bayi, tüccar ve yapı müteahhitlerinin 1/1/2024 tarihinden ön..

Devamı

7440 sayılı kanun hakkında bilgilendirme

 • 08 Nisan 2023

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) Yayınlandı

Devamı

KDV Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı

 • 08 Nisan 2023

1 Nisan 2023 tarihli ve 32150 sayılı Resmi Gazete’de "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 46)" ..

Devamı

Döviz veya TL Cinsinden Mevduat ve Katılma Hesaplarına Destek

 • 08 Nisan 2023

30 Mart 2023 Tarihli ve 32148 Sayılı Resmi Gazete’de “Döviz Yükümlülüğü Olan Tüzel Kişilerin Döviz veya Türk Lirası Cinsinden Mevduat ve Katılma Hesaplarına Sağ..

Devamı

Kurumlar Vergisi tebliğinde değişiklik yapıldı.

 • 08 Nisan 2023

Nakdi sermaye artırımında değişiklik, İstanbul Finans Merkezi Bölgesinde Faaliyette Bulunan Kurumların Elde Ettikleri Kazançlarda İndirim, sermaye azaltımının v..

Devamı

Kurumlara getirilen 2022 yılı ek vergi

 • 08 Nisan 2023

Ek vergi, 7440 Sayılı kanunla getirilmiş vei iki eşit taksitte (ilk taksiti kurumlar vergisinin ödeme süresi içinde, ikinci taksiti bu süreyi takip eden dördünc..

Devamı

TCMB Özet Döviz Posizyon Raporu hk

 • 07 Nisan 2023

20.03.2023 tarihinde yayınlanan Merkez Bankası talimatına göre 5.000.000 TL ve üzeri kredi borcu bulunanlar döviz işlemleri ile ilgili TCMB sistemine rapor girm..

Devamı

İthalat Rejimi Kararına Ekli II ve V Sayılı Listelerinde Değişiklik Yapıldı

 • 03 Mart 2023

28.01.2023 tarihli ve 32087 sayılı Resmi Gazete ’de “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6776)” yayımlanmıştır...

Devamı

Sermaye Şirketlerinin İktisap Ettikleri Kendi Hisse Senetleri veya Ortaklık Payları

 • 03 Mart 2023

Sermaye Şirketlerinin İktisap Ettikleri Kendi Hisse Senetleri veya Ortaklık Paylarında Tevkifat Oranı %0 Olarak Belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı...

Devamı

KDV İadesinde Asgari Tutar Uygulaması Getirildi

 • 03 Mart 2023

Resmi Gazete’nin 28 Ocak 2023 tarihli nüshasında; Katma Değer Vergisinin İade Talebinde Bulunulabilecek Asgari Tutarının Belirlenmesi ile Hasılat Esaslı Vergile..

Devamı

Antrepoda Kâğıtsız Beyanname Uygulaması Başlatılmıştır

 • 03 Mart 2023

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 31.01.2023 tarihli ve 82413459 sayılı “Antrepoda Kâğıtsız Beyanname” konulu yazısı yayımlanmıştır.

Devamı

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasında Değişiklik

 • 03 Mart 2023

10.01.2023 tarihli ve 32069 sayılı Resmi Gazete’de İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı:..

Devamı

Motorlu Araç Ticareti Yapan Mükelleflerden Teminat Alma Yetkisi hk.tebliğ

 • 03 Mart 2023

4760 Sayılı Kanunda Tanımlı Bulunan Motorlu Araç Ticareti Yapan Mükelleflerden Teminat Alma Yetkisini Açıklayan 545 Seri No.lu Tebliğ Yayımlandı.

Devamı

Vergi Affı ve Matraf Artırımı kanun teklifi meclise sunuldu.

 • 31 Ocak 2023

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 27/1/2023 tarihinde TBMM’ye sunulmuştur...

Devamı

Kur Korumalı Mevduat desteği hakkında bilgilendirme

 • 31 Ocak 2023

31/12/2022 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Dövizlerin KKM Hesaplarına Dönüşümüne Kurumlar Vergisi İstisnası Uygulanacaktır

Devamı

Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerin Bankaya Satılmasında Döviz Dönüşüm Desteği

 • 31 Ocak 2023

26 Ocak 2023 Tarihli ve 32085 Sayılı Resmî Gazete’de “Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: ..

Devamı

Ticaret Siciline Tescil Edilen İşlemler için Bildirim Zorunluluğunun Kaldırılması

 • 31 Ocak 2023

Ticaret Siciline Tescil Edilen İşlemler için Bildirim Zorunluluğunun Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

Devamı

Nakit Sermaye Artırımlarında dikkate alınacak Faiz Oranı

 • 31 Ocak 2023

TCMB internet sitesinde, 2022 yılı için faiz oranı daha önce %13,54 olarak açıklanmıştı; ancak bu oran %13,47 olarak güncellenmiştir.

Devamı

Damga Vergisi tutarları yeniden belirlendi.

 • 09 Ocak 2023

2023 yılında uygulanacak sabit ve oransal damga vergisi tutarları yeniden belirlenmiştir.

Devamı

İndirimli orana tabi işlemlerde KDV iadesi alt sınırı yeniden belirlendi.

 • 09 Ocak 2023

30 Aralık 2022 Tarihli ve 32059 (2. Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:..

Devamı

İmalat sanayine makine alımında KDV istisna süresi uzatıldı.

 • 09 Ocak 2023

2018/11674 sayılı BKK eki listede yer alan yeni makina ve teçhizatın, sanayi sicil belgesine sahip KDV mükelleflerine imalat sanayiinde kullanılmak üzere teslim..

Devamı

2023 Yılı Asgari Ücret Desteğinin Artırılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM’ye Sunuldu

 • 09 Ocak 2023

Yürütme ve yürürlük maddeleri ile birlikte toplam 9 maddeden oluşan Kanun Teklifinin 4 üncü maddesi ile asgari ücret desteği 100 TL’den 400 TL’ye çıkarılmaktadı..

Devamı

2023 yılı vergisel işlem sınırları ile gelir vergisi dilimleri

 • 09 Ocak 2023

30 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlarak yürürlüğe giren 2023 yılı vergisel işlem sınırları ile gelir vergisi dilimleri bilgilendirmemiz

Devamı

Sigorta Prim Teşviki 31.12.2023 Tarihine Uzatılmıştır

 • 09 Ocak 2023

29 Aralık 2022 Tarihli ve 32058 Sayılı Resmî Gazete’de “4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Uygulanma Süresinin 31/12/2023 Tarihi..

Devamı

2023 yılı GEKAP tutarları yeniden belirlendi.

 • 09 Ocak 2023

28 Aralık 2022 Tarihli ve 32057 Sayılı Resmî Gazete’de “Bazı Ürünlerden Tahsil Edilecek Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarının, 1/1/2023 Tarihinden İtibaren Geç..

Devamı

2023 yılı asgari ücret ve SGK prim tutarları belirlendi.

 • 09 Ocak 2023

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin net hesabı ve işverene maliyeti yayınlandı.

Devamı

KDV Beyannamelerinin verilme ve ödenme süreleri hk.

 • 26 Aralık 2022

KDV Beyanname verme ve ödeme süreleri değiştirilmiştir.

Devamı

7420 Sayılı GVK ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

 • 10 Kasım 2022

09/11/2022 tarihli ve 32008 sayılı Resmi Gazete'de 7420 Sayılı "Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına..

Devamı

SGK asgari işçilik hesaplamasında yapı yaklaşık birim maliyetleri değişti

 • 02 Kasım 2022

SGK Asgari İşçilik Hesaplamasında Dikkate Alınacak 2022/3 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Yayınlandı

Devamı

SGK e-tebligat uygulaması tüm Türkiye'de uygulanmaya başladı

 • 02 Kasım 2022

1.11.2022 tarihinden itibaren tüm illerde e-Tebligat başvurusu yapmış ve yapacak olan muhataplara elektronik tebligat gönderilmeye başlanacak olup, e-..

Devamı

Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik

 • 28 Ekim 2022

25.10.2022 tarihinde yayınlanan tebliğ ile KDV uygulamarı genel tebliğinde önemli değişiklikler yapılmıştır.

Devamı

E-ihracat Destekleri Hakkında Karar Yayımlandı

 • 09 Eylül 2022

25/8/2022 tarihli ve 31934 Sayılı Resmi Gazete’de “E-İhracat Destekleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5986)” yayımlandı.

Devamı

ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

 • 09 Eylül 2022

26/7/2022 tarihli ve 31904 sayılı Resmi Gazete’de “Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:..

Devamı

7417 Sayılı Torba Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı.

 • 09 Eylül 2022

7417 Sayılı “Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 05/07/2022 tarihli ve 31887..

Devamı

Kredi kullanımlarında yeni düzenleme

 • 09 Eylül 2022

BDDK Nakdi kredi kullanımında Bağımsız denetim ve yabancı para değerleri hakkında yeni sınırlama ve düzenleme getirmiştir.

Devamı

Kur korumada teşvik süresi uzatıldı

 • 09 Eylül 2022

Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarından elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlara uygulanan Kurumlar Vergisi istisnasının uygulama süresi uzatı..

Devamı

İhracat Yapan Ve Sanayi Sicil Belgesine Haiz Kurumlara Yapılan Kurumlar Vergisi Oranının İndirimli Uygulanması hk.

 • 29 Haziran 2022

İhracat Yapan Ve Sanayi Sicil Belgesine Haiz Kurumlara Yapılan Kurumlar Vergisi Oranının İndirimli Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Belirlendi.

Devamı

SGK İşveren temsilcisi atama uygulaması başladı

 • 29 Haziran 2022

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun SGK İşveren Temsilcisi atanmasına ilişkin genel yazısı yayınlandı.

Devamı

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği ile gelen önemli değişiklikler

 • 21 Nisan 2022

21 Nisan 2022 tarihli resmi gazetede Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:41) yayınlandı.

Devamı

Menkul Satış sözleşmelerinde Türk Lirası ödeme zorunluluğu getirilmiştir

 • 20 Nisan 2022

19 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 2022/32-66 nolu tebliğ ile dövizle işlem yapma yasağı genişletilmiştir.

Devamı

Bazı KDV oranlarında değişiklikler yapıldı.

 • 01 Nisan 2022

29/3/2022 tarihli ve 31793 sayılı Resmi Gazete’de “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasın..

Devamı

Ücretlerin vergilendirilmesine ilişkin Gelir Vergisi Tebliği

 • 31 Ocak 2022

7349 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nun Ücret İstisnalarını düzenleyen 23. Maddesine 18.bent eklenerek ücretlerin asgari ücrete isabet eden kısmı gelir v..

Devamı

Elektronik Vergi Uygulamalarında değişiklik (2022)

 • 31 Ocak 2022

e- Uygulamalarda Bazı Değişiklikler Yapan 535 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı

Devamı

İhracatçıya Kurumlar Vergisi İndirimi ve KDV iadesi işlemleri ile ilgili değişiklik

 • 31 Ocak 2022

22/1/2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazete’de 7351 sayılı “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hük..

Devamı

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 • 31 Ocak 2022

18 Ocak 2022 tarihli ve 31723 sayılı Resmi Gazete’de “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 40)” yayımlan..

Devamı

Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar için Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnasına İlişkin Tebliğ

 • 31 Ocak 2022

12/1/2022 tarihli ve 31717 sayılı Resmi Gazete (R.G)'de sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnasina ilişkin..

Devamı

Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları

 • 31 Ocak 2022

01/01/2022 - 30/06/2022 döneminde uygulanacak gelir vergisinden istisna edilen yurt içi ve yurt dışı gündelik tutarlarına aşağıda yer verilmiştir.

Devamı

Yatırım teşvik belgesi işlemlerinde ücret alınacak

 • 31 Ocak 2022

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı internet sitesinde yapılan 04.01.2022 tarihli duyuruya göre 01.01.2022 tarihi itibariyle Yatırım Teşvik Belgesi başvuru ve revize ..

Devamı

Nakit Sermaye Artırımı indiriminde yeni oran

 • 26 Ocak 2022

Sermayesini nakit olarak artıran Kurumlar Vergisi mükelleflerinde Kurumlar Vergisi indirimi yapılırken uygulanacak oran belirlendi.

Devamı

Alacak ve Borç senetleri reeskont oranlarında değişiklik

 • 09 Ocak 2022

Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 14,75; avans işlemlerinde uygulanac..

Devamı

Varlık Barışında süreler uzatıldı.

 • 09 Ocak 2022

Cumhurbaşkanı Kararı ile "Varlık Barışı" kapsamındaki süreler 30/6/2022 tarihine kadar (6 ay süreyle) uzatılmıştır.

Devamı

Teşvikli yatırım mallarında istisna uygulaması uzadı

 • 09 Ocak 2022

Teşvik Belgeli Yatırımlar Kapsamında Yapılan İnşaat İşlerine İlişkin Yüklenilen KDV’nin İade Uygulaması

Devamı

2022 yılı asgari ücret hakkında bilgilendirme

 • 26 Aralık 2021

17 Aralık 2021 tarihinde yayınlanan asgari ücret tespit komisyonu kararına göre asgari ücret ve buna bağlı değerler yeniden belirlenmiştir.

Devamı

Kar dağıtımında vergi kesintisi oranı düşürüldü.

 • 26 Aralık 2021

22/12/2021 tarihli ve 31697 sayılı Resmi Gazete'de kar dağıtımında gelir ve kurumlar vergisi kanunlarına göre yapılacak vergi kesintisine ilişkin 4936 Sayılı Cu..

Devamı

2022 Yılında Uygulanacak KDV İade Alt Sınırı Belirlendi

 • 26 Aralık 2021

21/12/2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğe göre KDV iadelerinde uygulanacak alt sınır değiştirilmiştir.

Devamı

2022 yılı vergi cezaları ve bazı sınırlar yeniden belirlendi

 • 26 Aralık 2021

2022 Yılında Uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları ile Vergi Usul Kanununa Göre Uygulanacak Çeşitli Had ve Miktarlar.

Devamı

2022 yılında uygulanacak Damga Vergileri

 • 26 Aralık 2021

21/12/2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 66 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulanacak damga vergisi tut..

Devamı

2022 yılı Gelir Vergisi sınırları yenden belirlendi

 • 26 Aralık 2021

Ücretlerin Vergilendirilmesinde 2022 Yılında Uygulanacak vergi dilimleri ile diğer sınırlar Yeniden Belirlendi.

Devamı

Matrah Artırımı ve İşletme Kayıtları düzeltmesi borçlarının taksitlendirilmesi

 • 26 Aralık 2021

GİB Tahsilat İç Genelgesi ile 7143 ve 7326 sayılı Kanunlar kapsamında matrah/vergi artırımı ile işletme kayıtlarının düzeltmesinden doğan vergilerin tecil ve ta..

Devamı

MTV %25 artırıldı

 • 26 Aralık 2021

9/12/2021 tarihli ve 31684 sayılı Resmi Gazete’de “2022 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişk..

Devamı

MuhSGK beyannamelerinde değişiklik yapıldı

 • 26 Aralık 2021

Gelir İdaresi Başkanlığı, 1.12.2021 tarihinde yapılan duyurusunda; MUHSGK, MUHSGK2 ve MUHGVKSGK beyannamelerinde değişiklikler yapıldığı açıkladı...

Devamı

7341 sayılı kanunla yapılan vergi düzenlemeler

 • 18 Kasım 2021

İhracatı geliştirme AŞ kuruldu.
Serbest bölge kurucu şirketlerine vergi avantajı
Tarihinden önce ödenecek çek kısıtlaması uzatıldı.
Tasfiye..

Devamı

2021 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %36,20

 • 18 Kasım 2021

TUİK tarafından 2021 yılı yeniden değerleme oranı %36,20 olarak belirlenmiştir. Bu oran, aynı zamanda 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanaca..

Devamı

Döviz gelirleri uygunluk tespit raporu hk.

 • 18 Kasım 2021

Maliye Bakanlığı’nın daha önce hazırlamış olduğu sermaye hareketleri genelgesine döviz gelirleri uygunluk raporu eklendi.

Devamı

Vergi Usul Kanunu ve bazı kanunlarda önemli değişiklikler

 • 26 Ekim 2021

Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı

Devamı

Vergi iadesi ve mahsup işlemlerinde değişiklik

 • 24 Ekim 2021

Vergi Dairesinden İade Ve Mahsup İşlemlerine İlişkin Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde Bazı Değişiklikler Yapılmıştır.

Devamı

Yeniden değerlemede son tarih 31.12.2021

 • 24 Ekim 2021

Taşınmazlar İle Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlemesi Broşürü Yayınlandı

Devamı

Teknokentlerde çalışanlara yeni düzenleme

 • 24 Ekim 2021

Teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan personelin bölge dışında geçirdikleri süreler ile ilgili Cumuhurbaşkanı kararı çıkar..

Devamı

Defter Beyan Sisteminde değişiklik

 • 24 Ekim 2021

Defter Beyan Sistemine Yönelik Olarak Bazı Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Tebliğ Yayınlandı.

Devamı

SGK işyeri bildirgesi gönderimi hk.genelge

 • 24 Ekim 2021

İşyeri Bildirgesinin Gönderilmesine İlişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi Yayınlandı.

Devamı

Bağımsız denetime tabi şirketler sorgulama sayfası

 • 24 Ekim 2021

Şirketlerin 2021 Hesap Döneminde Denetime Tabi Olup Olmadıklarını Sorgulayabilecekleri Sistem Kullanıma Açılmıştır.

Devamı

Tevkifatlı işlemlerde KDV iadesinin sonuçlandırılması hk.karar

 • 29 Eylül 2021

Tevkifata Tabi İşlemlerde KDV İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi için KDV'nin Ödenmiş Olması Şartına İlişkin Danıştay Kararı

Devamı

SGK E-tebligat dönemi başlıyor

 • 29 Eylül 2021

24 Eylül 2021 tarihli ve 31608 sayılı Resmi Gazete'de "Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik" yayımlandı..

Devamı

5 puanlık SGK Prim indirimine ilişkin duyuru

 • 29 Eylül 2021

Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu Uygulama Dönemi Baslangıç Değişikliği

Devamı

Salgından etkilenen sektörlerde KDV oranının indirimli uygulaması uzatıldı.

 • 13 Ağustos 2021

31/7/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımanlanan kararla, 31/07/2020 tarihinden geçerli olmak üzere, 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) bazı hizmetlerde K..

Devamı

Taşınmazların yeniden değerlemesi 2021

 • 13 Ağustos 2021

16 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de aktife kayıtlı taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin yeniden değerlenmesine ilişkin Genel Tebliğ ya..

Devamı

Gerçek Faydalanıcı uygulaması ve bildirimi

 • 13 Ağustos 2021

Kurumlar Vergisi Mükellefleri ile Diğer Bazı Kişilere Gerçek Faydalanıcı Bilgisini Bildirme Zorunluluğu Getirildi.

Devamı

Bazı mallara uygulanan KDV oranlarının indirim süresi uzatıldı.

 • 02 Ağustos 2021

30 Temmuz 2021 tarihli ve 31553 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan karar göre Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kara..

Devamı

Dövizli e-faturalarda kur bilgisi yazma zorunluluğu getirildi.

 • 27 Haziran 2021

e-Faturalarda, e-Faturanın düzenlendiği yabancı paraya ilişkin “döviz kuru bilgisi” alanının kullanımı zorunlu kılınması ve “e-Fatura Paketi” güncellemesine ili..

Devamı

Yapı ruhsatı başvurularında SGK dosyası otomatik açılacak

 • 27 Haziran 2021

Yapı Ruhsatı Başvurularında Çalıştırılacağı Bildirilen Sigortalıların Tescil İşlemlerine ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi Yayınlandı.

Devamı

7326 sayılı borç yapılandırması, matrah artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi kanunu yayımlandı.

 • 27 Haziran 2021

Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Kesinti yoluyla ödenen vergilere ilişkin matrah artırımı ve borçların yapılandırılmasına ilişkin Bazı Al..

Devamı

Uzaktan çalışma kavramı Sosyal güvenlik mevzuatında detaylı yer buldu.

 • 27 Haziran 2021

Bilindiği üzere, Uzaktan çalışmanın usul ve esaslarına ilişkin “Uzaktan Çalışma Yönetmeliği” 10.03.2021 tarihli 31419 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlü..

Devamı

KDV uygulamalarında değişiklikler yapıldı. Tevkifat işlem tutarı artırıldı.

 • 27 Haziran 2021

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde, tevkifat uygulaması , Kdv istisnası, matrah ve indirimler ve Kdv iadesi ile ilgili bazı değişikliklerin yapıldığ..

Devamı

Stopaj indirimi 31.07.2021 tarihine uzatıldı.

 • 27 Haziran 2021

Kira Stopaj Kesintisine Sağlanan Tevkifat İndiriminin Süre Uzatımına İlişkin 4063 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 02.06.2021 Tarihli Ve 31499 Sayılı Resmi Gazetede ..

Devamı

KDV İndirimleri 31.07.2021'e uzatıldı.

 • 27 Haziran 2021

31.05.2021 tarihine kadar bazı mal ve hizmetlerin Kdv oranları indirimli olarak uygulanmaktaydı. Bu süre 31.07.2021 tarihine kadar uzatıldı.

Devamı

E-arşiv fatura, e-smm iptal ve itiraz kılavuzu

 • 13 Mayıs 2021

e-ARŞİV UYGULAMALARI (e-Arşiv Fatura, e-SMM) İPTAL, İHTAR/İTİRAZ BİLDİRİM KILAVUZU yayımlandı.

Devamı

KOSGEB’den bazı sektörlere salgın döneminde faizsiz kredi

 • 02 Mayıs 2021

KOSGEB salgından etkilenen bazı işletmelere destek kredisi vereceğini duyurdu.

Devamı

Konaklama Tesislerinde KDV İndirimi uzatıldı.

 • 02 Mayıs 2021

30/4/2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete'de "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapıl..

Devamı

Çekler ile ilgili önemli düzenleme

 • 02 Mayıs 2021

Çeklerin bankalara ibrazı ile icra ve iflas takipleri 31/5/2021 tarihine kadar durduruldu.

Devamı

Fatura düzenleme süreleri ile ilgili değişiklik

 • 02 Mayıs 2021

Fatura düzenleme süresini indirme ya da faturanın malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı anda düzenlenmesi ile ilgili değişiklikler yapıldı...

Devamı

SGK ve İŞKUR teşvik ve işlemlerinde yeni değişiklikler (2021)

 • 02 Mayıs 2021

Nakdi ücret desteği, iş kazası ödeneği, doğum parası, geçmiş dönem teşvikleri ile ilgili değişiklikler

Devamı

Taşınmaz ticareti faaliyetlerinde bulunan işletmeler için değişiklikler

 • 02 Mayıs 2021

Taşınmaz ticareti hakkında yönetmeliğin yetki belgesi verilmesinde aranan şartlarda değişiklikler yapılmasına dair yönetmelik 16.04.2021 tarihinde yayımlandı...

Devamı

Kurumlar vergisi oranı değişti

 • 02 Mayıs 2021

Amme Alacaklarinin Tahsil Usulü Hakkinda Kanun İle Bazi Kanunlarda Değişiklik Yapilmasina Dair 7316 Sayili Kanun 22/04/2021 Tarihli Ve 31462 Sayılı Resmi Gaz..

Devamı

Yiyecek-İçecek Sektöründeki İşletmelere Ciro Kaybı Desteği Başvuru Süresi Uzatıldı

 • 01 Mayıs 2021

5 Şubat 2021 tarihli ve 3506 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nda koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde faaliyetleri kı..

Devamı

2020 yılında elde edilen gelirlere ilişkin beyanname verme dönemi başladı

 • 28 Şubat 2021

01.03.2021 ile 31.03.2021 tarihleri arasında beyanname verilecek gelirler ile beyanname verme şartları hk bilgilendirme

Devamı

Kısa Çalışma Ödeneği Süresi Uzatıldı.

 • 28 Şubat 2021

19 Şubat 2021 tarihli ve 31400 sayılı Resmi Gazetede kısa çalışma ödeneği süresinin uzatılmasına ilişkin 3556 Sayılı Karar yayımlanmıştır.

Devamı

KDV Tevkifatı Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

 • 28 Şubat 2021

16 Şubat 2021 tarihli ve 31397 sayılı Resmi Gazete’de KDV tevkifat uygulamasına ilişkin “35 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik ..

Devamı

Yurt Dışından Alınan Döviz Kredisi Bedelleri ile ilgili açıklama

 • 28 Şubat 2021

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 25.01.2021 tarih ve 49024 sayılı yazısı ile Sermaye Hareketleri Genelgesi’nin “Yurt dışından alınan kredinin yurt içine aktar..

Devamı

Elektronik Belge uygulamalarında yeni değişiklikler

 • 28 Şubat 2021

09 Şubat 2021 tarihli ve 31390 sayılı Resmi Gazete’de elektronik belge uygulamalarına geçişe ilişkin 19/10/2019 tarihli 509 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel ..

Devamı

34 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik

 • 08 Şubat 2021

5 Şubat 2021 tarihli ve 31386 sayılı Resmi Gazete’de “34 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlandı..

Devamı

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerine İlişkin Vergi Tevkifatı Oranı Yüzde 5 Olarak Belirlenmiştir

 • 07 Şubat 2021

04 Şubat 2021 tarihli ve 31385 sayılı Resmi Gazete'de yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde vergi tevkifatı oranına ilişkin 3491 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı..

Devamı

Finansman Gider Kısıtlamasına İlişkin Karar Yayımlandı.

 • 07 Şubat 2021

4 Şubat 2021 tarihli ve 31385 sayılı Resmi Gazete'de finansman gider kısıtlamasına ilişkin olarak 3490 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

Devamı

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Ar-GE Kanununda Değişiklikler Yapıldı.

 • 07 Şubat 2021

3 Şubat 2021 tarihli ve 31384 sayılı Resmi Gazete'de "7263 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kan..

Devamı

Konaklama Hizmet Sözleşmeleri hakkında değişikik

 • 07 Şubat 2021

30 Ocak 2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmi Gazete’de “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişikl..

Devamı

Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurt Dışı Gündelik Tutarlarına İlişkin Karar Yayımlandı.

 • 07 Şubat 2021

30 Ocak 2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmi Gazete’de “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gü..

Devamı

Form Ba ve Form Bs Uygulamasında Değişiklik Yapan Tebliğ Yayımlandı.

 • 07 Şubat 2021

25 Ocak 2021 tarihli ve 31375 sayılı Resmi Gazete'de Form Ba ve Form Bs uygulamasinda değişiklik yapan 523 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı..

Devamı

Değerli Konut Vergisi Tebliği Yayımlandı

 • 07 Şubat 2021

Bilindiği üzere, değerli konut vergisi 2021 yılının Şubat ayının 20 nci günü sonuna kadar beyan edilip Şubat ve Ağustos ayları sonuna kadar iki eşit taksit hali..

Devamı

2021 Yılı Asgari Ücret Belirlendi

 • 10 Ocak 2021

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 28 Aralık 2020 tarihli toplantısında 2021 yılının tümü için aylık brüt asgari ücret 3.577,50 TL olarak tespit edilmiştir...

Devamı

Kısa Çalışma Başvuru süreleri uzatıldı.

 • 24 Aralık 2020

Kısa çalışma başvuru süreleri uzatıldı.

Devamı

Esnafa verilecek destekler hk.

 • 24 Aralık 2020

Esnaf Ve Sanatkârlar İle Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Karar 23 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazetede Yayınlanmı..

Devamı

Gayrimenkul Kiralamalarında Uygulanan İndirimli Stopaj Oranı 31/05/2021 Tarihine Uzatıldı

 • 24 Aralık 2020

23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerdeki stopaj oranlarına ilişkin 3319 Sayılı Karar ya..

Devamı

Düşürülen KDV Oranlarının Uygulama Süresinin Uzatılması ve Covid-19 Aşılarının Tesliminde KDV Oranı

 • 24 Aralık 2020

23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapıl..

Devamı

İşverenlere Sağlanan Bazı Destek ve Teşviklerin Uygulama Süreleri Uzatıldı.

 • 24 Aralık 2020

02 Aralık 2020 tarihli ve 31322 sayılı Resmi Gazete’de işverenlere sağlanan bazı destek ve teşviklerin uygulama sürelerini uzatan Kararlar yayımlandı.  ..

Devamı

Yatırımlarda teşvik kararında değişiklik

 • 24 Aralık 2020

17 Aralık 2020 tarihli ve 31337 sayılı Resmi Gazete’de “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3307)” ..

Devamı

Elektronik Defterlerin ikincil saklanması hakkında düzenleme

 • 27 Kasım 2020

Bilindiği üzere, 19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektronik Defter Genel Tebliği’nde yapılan değişiklik ile aşağıdaki madde tebliğe ..

Devamı

7256 Sayılı Kanun kapsamında Kamuya olan borçların yeniden yapılandırılması hk.

 • 19 Kasım 2020

17 Kasım 2020 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı kanun ile kamu alacaklarında yapılandırma yapılmış ve bazı kanunlar değiştirilmi..

Devamı

Kısa Çalışma Ödeneği, Sözleşme Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Desteği Süresi Uzatıldı.

 • 28 Ekim 2020

27 Ekim 2020 tarihli ve 31287 sayılı Resmi Gazete’de Resmi Gazete’de yayımlanan 3134 Sayılı Karar ile kısa çalışma ödeneği süresi ve 3135 sayılı Karar ile ücret..

Devamı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM PBK Tarafından Kabul Edildi.

 • 28 Ekim 2020

16 Ekim 2020 tarihinde TBMM'ye sunulan "İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" Plan ve Bütçe Komis..

Devamı

Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Sözleşme Bedellerine İlişkin Duyuru

 • 28 Ekim 2020

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, döviz cinsinden sözleşme kısıtlaması hakkında duyuru yapıldı.

Devamı

İhracat Genelgesinde değişiklik yapıldı

 • 28 Ekim 2020

Hazine ve Maliye Bakanlığının 02.10.2020 tarih ve 540702 sayılı Yazısı ile İhracat Genelgesi'nin “Peşin döviz” başlıklı 6 ncı maddesinde değişiklik yapılmıştır...

Devamı

E-İrsaliye Uygulama Kılavuzu Güncellenmiştir

 • 02 Ağustos 2020

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 16.07.2020 tarihinde “e-irsaliye Uygulama Kılavuzu” güncellenmiştir.

Devamı

İstihdamı teşvike ilişkin yeni düzenlemeler

 • 02 Ağustos 2020

28 Temmuz 2020 tarihli ve 31199 Sayılı Resmi Gazete'de 7252 Sayılı "Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında ..

Devamı

İş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgilendirme

 • 11 Temmuz 2020

Az Tehlikeli iş yeri olarak kabul edilen yerlerde 01.07.2020 tarihinden itibaren bazı zorunlu uygulamalar yapılmak zorundadır.

Devamı

Ücretsiz İzne Ayrılan İşçilere Nakdi Ücret Desteği Hakkında SGK Usul ve Esasları

 • 30 Nisan 2020

Bilindiği gibi, 17.04.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7244 Sayılı Kanun’un 7 nci maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 24 ..

Devamı

GEKAP Usul ve Esasları

 • 07 Mart 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 7/2/2020 tarihli "Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" yayınl..

Devamı

SGK Prim Bildirgeleri ile Muhtasar Beyanname birleşti.

 • 27 Ocak 2020

"Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin" ortak alınması uygulamasına 1/1/2020 tarihinden itibaren (2020/Ocak ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi i..

Devamı

E-FATURA SİSTEMİNE KAYITLI OLMAYAN MÜKELLEFLERİN DİKKATİNE;

 • 02 Ocak 2020

E-FATURA SİSTEMİNE KAYITLI OLMAYAN MÜKELLEFLERİN DİKKATİNE;

Devamı

2020 yılında uygulanacak maktu damga vergisi tutarları açıklandı.

 • 30 Aralık 2019

2020 yılında uygulanacak maktu damga vergisi tutarları açıklandı.

Devamı

Gecikme zammı oranı aylık %1,6’ya indirildi.

 • 30 Aralık 2019

1947 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile gecikme zammı oranı aylık %1,6 olarak belirlenmiştir.

Devamı

Yıl sonunda biten, varlık barışına ilişkin bildirim ve beyan süreleri 6 ay uzatıldı.

 • 30 Aralık 2019

30 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 1948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Varlık Barışı” kapsamında aşağıdaki bildirim ve beyan süreleri bitim tar..

Devamı

2020 yılı güncel vergilendirme hadleri

 • 30 Aralık 2019

Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar 2020 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi.

Devamı

VERBİS'e Kayıt Süresi Uzatıldı.

 • 30 Aralık 2019

VERBİS'e Kayıt Süresi Uzatıldı.

Devamı

01.01.2020'den itibaren vergiler sadece devlet bankalarından ödenecektir.

 • 30 Aralık 2019

01.01.2020 Tarihinden İtibaren Bankalar Vasıtasıyla Yapılacak Vergi Tahsilatlarına İlişkin Duyuru

Devamı

2020 Yılı Asgari Ücret Bilgilendirmesi

 • 30 Aralık 2019

2020 Yılı Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ile Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları belirlendi.

Devamı

İhracat Genelgesinde Esas Alınacak Döviz Kurlarına İlişkin Değişiklik Yapıldı.

 • 30 Aralık 2019

İhracat Genelgesinde Esas Alınacak Döviz Kurlarına İlişkin Değişiklik Yapıldı.

Devamı

Makine ve Teçhizat Tesliminde KDV İstisna Süresi Uzatıldı.

 • 30 Aralık 2019

24 Aralık 2019 tarihli ve 30988 sayılı Resmi Gazete’de "7201 Kamulaştırma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" yayımlandı...

Devamı

Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik Yapıldı.

 • 30 Aralık 2019

Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik Yapıldı.

Devamı

Vergi dairesi Adres değişikliği ve bazı uygulamaları hakkındaki değişiklikler

 • 01 Kasım 2019

Adres Değişikliğinde Vergi Dairesi Uygulamalarında Değişiklik Yapılması ve Bazı Mükelleflerin Elektronik Tebligat Sistemi Kapsamına Alınmasına İlişkin Tebliğler..

Devamı

Elektronik Defterler ile ilgili güncel değişiklikler

 • 31 Ekim 2019

Elektronik Defter Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmış olup güncel değişiklikler bilgilerinize sunulmuştur.

Devamı

Elektronik Belgeler hakkındaki güncel değişiklikler

 • 31 Ekim 2019

Elektronik Belge Uygulamalarına İlişkin 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.

Devamı

Birden Fazla İşverenden Ücret Geliri Elde Edilmesi Durumunda Yıllık Beyanname Verilmesi

 • 07 Ekim 2019

Son zamanlarda İşverenlerin ve yazıya muhatap çalışanların merak ettiği belli başlı hususlara aşağıda yer verilmiştir.

Devamı

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi hakkında

 • 07 Eylül 2019

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve Bankalara Satılma Zorunluluğuna İlişkin Düzenlemenin Uygulama Süresi 6 Ay Uzatıldı.

Devamı

e-Fatura ve e-Defter hakkında

 • 07 Eylül 2019

e-Fatura ve e-Defter Kullanıcılarının e-Arşiv Fatura Uygulamasına Zorunlu Geçiş Tarihi 1.1.2020 Olarak Güncellendi.

Devamı

SGK Yurt Dışı Borçlanma İşlemleri Hakkında

 • 07 Eylül 2019

SGK Yurt Dışı Borçlanma İşlemleri Hakkında 15/08/2019 tarihli ve 2019/16 Sayılı Genelge Yayınlandı.

Devamı

Yatırım Teşvik Kararında Değişiklik Yapıldı

 • 07 Eylül 2019

Yatırım Teşvik Kararında Değişiklik Yapıldı.

Devamı

Muhtasar ve SGK Prim Hizmet Beyannameleri

 • 07 Eylül 2019

Muhtasar ve SGK Prim Hizmet Beyannamelerinin Birleştirilmesi Uygulaması 1/1/2020 Tarihine Ertelenmiştir.

Devamı

İhracat Mahsubunda Grup Firmalar hakkında değişiklik

 • 07 Eylül 2019

İhracat Genelgesi Kapsamında Mahsup Uygulamasında Grup Firmalarına Yeni Bir İmkan Tanındı.

Devamı

İhracat genelgesinde değişiklik

 • 19 Temmuz 2019

İhracat Genelgesi Kapsamında Mahsup Uygulamasında Grup Firmalarına Yeni Bir İmkan Tanındı.

Devamı

2019 Yılı Asgari Ücret Desteğine İlişkin SGK Genelgesi

 • 03 Nisan 2019

30 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7162 Sayılı Kanun'un 10 uncu maddesiyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklene..

Devamı

Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri yeniden düzenlendi

 • 03 Nisan 2019

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 29 Mart 2019 tarihli ve 115 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile bazı vergi beyannamelerinin verilme süreleri yeni ..

Devamı

KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

 • 12 Mart 2019

20 Şubat 2019 Tarihli ve 30692 Sayılı Resmi Gazete’de 24 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı...

Devamı

Hazine ve Maliye Bakanlığınca Döviz Cinsinden Sözleşme Kısıtlaması Hakkında Sık Sorulan Sorular Bölümü Oluşturuldu.

 • 12 Mart 2019

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde 27.02.2019 tarihinde yaptığı Basın Duyurusunda, yukarıda anılan Tebliğ çerçevesinde “Sıkça Sorulan Sorular” bö..

Devamı

2018 Yılında Elde Edilen Kira Gelirlerinin (GMSİ) Beyanı ve Örnek Uygulamalar.

 • 12 Mart 2019

Vergi hukukunda "Gayrimenkul Sermaye İradı" (GMSİ) olarak adlandırılan kira gelirleri gerçek kişilerce her yılın Mart ayının 25’ine kadar beyan ediler..

Devamı

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve Bankalara Satılma Zorunluluğuna İlişkin Düzenlemenin Uygulama Süresi Uzatıldı.

 • 12 Mart 2019

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve Bankalara Satılma Zorunluluğuna İlişkin Düzenlemenin Uygulama Süresi Uzatıldı.

Devamı

Temel Senaryoda Düzenlenen E-Faturaların İptaline İlişkin "E-Fatura İptal Portalı" Oluşturulmuştur.

 • 12 Mart 2019

Gelir İdaresi Başkanlığınca "e-Fatura İptal Portalı" oluşturulmuştur.

Devamı

Konkordato Sürecine Giren Borçludan Olan Alacaklarda Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılması

 • 19 Şubat 2019

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 14 Şubat 2019 tarihli ve 112 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde, konkordato sürecine giren borçludan olan alacaklarda ..

Devamı

İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerinden Vergi Kesintisi Yapılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

 • 19 Şubat 2019

15 Şubat 2019 tarihli ve 30687 sayılı Resmi Gazete'de "17 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ&quo..

Devamı

23 Seri No.lu Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

 • 19 Şubat 2019

15 Şubat 2019 tarihli ve 30687 sayılı Resmi Gazete'de KDV indirim ve iade uygulamasına ilişkin önemli açıklamaların yer aldığı "23 Seri No.lu KDV Genel Uyg..

Devamı

7161 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı.

 • 19 Şubat 2019

18 Ocak 2019 tarihli ve 30659 sayılı Resmi Gazete’de "7161 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Da..

Devamı

7162 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı.

 • 19 Şubat 2019

30 Ocak 2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmi Gazete’de "7162 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" yayımlan..

Devamı

KDV, Muhtasar ve ÖTV Beyannamelerinde Değişiklik Yapılmıştır.

 • 19 Şubat 2019

Gelir İdaresi Başkanlığı, İnternet Vergi Dairesi tarafından yapılan duyuruya göre muhtasar, KDV ve ÖTV beyannamelerinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre söz..

Devamı

Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulü Uygulanacak Sektör ve Vergi Oranı Hakkında Karar Yayımlandı.

 • 19 Şubat 2019

7 Şubat 2019 tarihli ve 30679 sayılı Resmi Gazete'de "Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulü Uygulanacak Sektör ve Vergi Oranı Hakkında Karar (Karar Sayısı: 71..

Devamı

Nakit Sermaye artırımlarında Kurumlar Vergisi indirimi

 • 19 Şubat 2019

3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’ne “10.5. Türkiye’den yurtdışı mukimi kişi ve kurumlara ..

Devamı

Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifiyle Yapılması Öngörülen Düzenlemeler.

 • 19 Şubat 2019

9.1.2019 tarihinde “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” TBMM’ye sunulmuştur.

Söz konusu Kanun Tek..

Devamı

Elektronik Tebligata ilişkin PTT tarafından Yapılan Duyuru

 • 19 Şubat 2019

Bilindiği üzere, 6 Aralık 2018 tarihli "Elektronik Tebligat Yönetmeliği" uyarınca, elektronik tebligat alma zorunluluğuna tabi olan gerçek veya tüzel ..

Devamı

Duyuru: Yeni nesil yazar kasa kullanan müşterilerimizin dikkatine

 • 15 Ocak 2019

Duyuru: Yeni nesil yazar kasa kullanan müşterilerimizin dikkatine

Devamı

İş Kanunu'na göre hamilelik ve analık hallerinde dikkat edilmesi gerekenler

 • 07 Ocak 2019

Bu yazımızda 4857 sayılı İş Kanunu'nun hamilelik, doğum ve analık halleriyle ilgili düzenlemelere yer verdik.

Devamı

2019 Yılı Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ile Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları

 • 02 Ocak 2019

2019 Yılı Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ile Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları belli oldu

Devamı

Poşetlerde ücret uygulaması

 • 02 Ocak 2019

7153 Sayılı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı

Devamı

İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetleri ile ilgili gelişme

 • 02 Ocak 2019

İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerinden Vergi Kesintisi Yapılacaktır.

Devamı

7143 sayılı kanun ödeme süreleri uzatıldı.

 • 02 Ocak 2019

7143 Sayılı Yapılandırma Kanunundan Yararlanma Hakkını Kaybedenlere Yeni İmkanlar Sağlanmıştır.

Devamı

İhracat Bedellerinin yurda getirilmesi işlemleri

 • 18 Aralık 2018

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 Eylül 2018 tarihinde, 32 sayılı kararın İhracat Bedelleri hakkındaki esaslarını çıkarttığı bir tebliğ ile yeniden düzenlemiş ve ar..

Devamı

Döviz cinsinden sözleşmelerde son durum

 • 18 Aralık 2018

Bakanlık 18 Eylül 2018’deki açıklamasından sonra 6 Ekim 2018’de bir tebliğ yayınlamış ve TL olarak düzenlenmesi gereken sözleşmeler ile dövizli düzenlenebilecek..

Devamı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bilgilendirme

 • 17 Ekim 2018

Kişisel verilerinizin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin yöntem, amaç, hukuki sebepler ile kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınız hakkında taraf..

Devamı

KOSGEB Genel Destek Programı sona erdi, yerini İşletme Geliştirme Destek Programı’na bıraktı.

 • 03 Ekim 2018

KOSGEB tarafından 2010 yılından beri uygulanmakta olan destek programlarından Genel Destek Programı; İcra Komitesi’nce alınan karar çerçevesinde 24 Eylül 2018 ..

Devamı

Zorunlu BES Hakkında Bilgilendirme

 • 31 Temmuz 2018

Zorunlu Bireysel Emeklilik sistemi ve şirketinizin yapması gerekenler konusunda bilgilendirme çalışmamız

Devamı

7143 yapılandırma hk.

 • 27 Temmuz 2018

7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile getirilen çeşitli düzenlemeler..

Devamı

KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI “2018 / 01

 • 26 Nisan 2018

KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI “2018 / 01 İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörlerinin ve Yazılım Sektörünün Rekabet Gücünün Geliştirilm..

Devamı

KDV Kanun Tasarısının Getirdikleri

 • 07 Mart 2018

İş dünyasının uzun zamandır beklediği ve reform niteliğinde yeniliklerin yer aldığı Katma Değer Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngören Kanun Tasarısı..

Devamı

Uzun Ömürlü Şirketlerin yapılanması hakkında sunum yaptık.

 • 12 Ocak 2018

Uzun ömürlü ve sürdürülebilir şirketin temellerini oluşturmanın, onları dünya liginde güçlü kılacak özellikleri kazandırmanın önemini paylaştığımız toplantımızd..

Devamı

2018 Yılı Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ile Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları.

 • 03 Ocak 2018

2018 Yılı Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ile Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları çalışmamızı inceleyebilirsiniz..

Devamı

Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar 2018 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi.

 • 03 Ocak 2018

Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar 2018 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi.

Devamı

2018 yılı ceza ve tutarlar ile ve Damga Vergisi oran ve tutarları belirlendi.

 • 03 Ocak 2018

01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanacak ceza ve tutarlar ile ve Damga Vergisi oran ve tutarları belirlendi. Konu ile ilgili çalışmamız ektedir.

Devamı

Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Değişikliklerin Uygulanması hakkında

 • 03 Ocak 2018

Bilindiği üzere, 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunla 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nda bazı değişiklikler yapılmıştı. Bu değişikliklerin uygulanması..

Devamı

Vergiye Uyumlu Mükellefe Vergi İndirimi Sağlayan Düzenlemeye İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

 • 03 Ocak 2018

6824 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga mükerrer 121 inci maddesi “Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi” başlığıyla yeniden..

Devamı

Bahçeşehir Üniversitesinde "kurumsallaşma" semineri

 • 15 Ekim 2017

Bahçeşehir Üniversitesi ve JCI BURSA'nın birlikte düzenlemiş olduğu "Kurumsallaşma- Uzun Ömürlü Şirketi Kim İstemez" konulu seminerimiz, çözüm ortağım..

Devamı

Ben ve Marka'm

 • 12 Ekim 2017

Bir firma için en önemli şey, ürün ve hizmetlerinin müşterileri tarafından beğenilmesi ve müşteri grubunun beklentili müşteriden çıkıp sadık müşteriye geçişidir..

Devamı

Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi Taslağı Çalıştayı ve Paneli’ne katıldık.

 • 30 Eylül 2016

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standarları Kurumu'nun (KGK); Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar (KAYİK) dışında bağımsız denetime tabi olan kuruluşların u..

Devamı

Kurumsal Yönetim Sempozyumu’na katıldık.

 • 12 Mayıs 2017

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) ev sahipliğinde ülke genelinden gelen meslek mensupları 12 – 14 Mayıs 2017 tarihlerinde Uludağ Karinna H..

Devamı

Defter saklama süreleri hakkında bilgilendirme

 • 28 Temmuz 2017

1. VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE ZAMAN AŞIMI SÜRESİ: 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 253 ve 254 üncü maddesi defter, belge ve vesikaları muhafaza ödevini düzenlemişt..

Devamı

İMALAT SEKTÖRÜNDEKİ KOBİ'LERE 1 MİLYON TL DESTEK

 • 15 Eylül 2017

Katma değerli ve ileri teknolojili sektörler Türkiye ekonomisinin üretim ve dış ticaret yapısının değişmesinde öncü rol oynamaktadır.

Devamı