7341 sayılı kanunla yapılan vergi düzenlemeler

7341 sayılı kanunla yapılan vergi düzenlemeler

Bu Kanunla yapılan vergi düzenlemeleri özetle aşağıdaki gibidir.

İhracatı Geliştirme Anonim Şirketine ilişkin vergi düzenlemeleri

14/10/2021 tarihinde Ticaret Bakanlığının koordinesinde, ihracatçıların finansmana erişim ve kredi kefalet sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (İGE) kurulmuştur. Kurulan şirket vergi ve harçlardan istisnadır. 

Serbest Bölge Kurucu ve İşletici şirketlerine sağlanan vergi avantajları
Bölge Kurucu ve İşletici) serbest bölgelerin işletilmesi ile ilgili faaliyetlerden elde ettikleri kazançları, 30 yılı geçmemek ve Ticaret Bakanlığınca kendilerine verilecek ilk faaliyet ruhsatında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere gelir veya kurumlar vergisinden istisna tutulması sağlanmıştır. Bu istisna, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerini kapsamayacaktır.

Üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı
Yapılan değişiklik uyarınca, üzerindeki yazılı keşide tarihinden önce çeklerin ödenmek için muhatap bankaya ibrazını geçersiz kılan düzenlemenin uygulama süresi 31/12/2023 tarihine uzatılmıştır.

Tasfiye süresi 3 aya düşürüldü.

Yapılan düzenlemeyle, alacaklılara üçüncü kez yapılan çağrı tarihinden itibaren kalan varlığın dağıtılmamasına dair 6102 sayılı Kanunda öngörülen 6 aylık süre 3 aya indirildi. Tasifye süreci hızlandırıldı.


 

0 Yorum

Yorum Yaz