Yurtdışı gündelik tutarları belirten karar yayınlandı

Yurtdışı gündelik tutarları belirten karar yayınlandı

18 Ocak 2024 tarihli ve 32433 Sayılı Resmi Gazete’de “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar (Karar Sayısı: 8104)” yayımlandı.

Bu Karar ile yurt dışı gündelik tutarları değiştirilmemiştir. Bununla birlikte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’ne yapılacak yolculuklarda verilecek harcırah tutarı artırılmıştır.

1) KKTC'ye Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Gündelik Tutarı

Bu Karar ile KKTC’ye yapılacak seyahatler nedeniyle personele ödenen harcırah gündeliğinin gelir vergisinden istisna tutarı 919,00 TL olarak belirlenmiştir.

2) Vergiden Müstesna Yurt İçi Gündelik Tutarı

Bu Kararda yer alamamakla birlikte, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun eki H Cetveli (6245 Sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminat Tutarları) uyarınca, 1/1/2024-31/12/2024 döneminde yurt içi seyahatler için personele ödenecek olan harcırah gündeliğinin 480,00 TL’lik kısmı gelir vergisinden istisnadır.

3) 2024 Döneminde Yurt Dışı Gündeliklerinin Hesaplanmasında Esas Alınacak Cetvel

Brüt aylık tutarı 19.137,36 TL'den fazla olan çalışanlar için 2024 yılında uygulanacak olan gelir vergisinden istisna yurt dışı gündelik tutarları aşağıda gösterilmiştir.

 

Ülkeler Gündelik Tutarlar
A.B.D. (A.B.D. Doları) 182
Almanya (Euro) 164
Avustralya (Avustralya Doları) 283
Avusturya (Euro) 166
Belçika (Euro) 161
Danimarka (Danimarka Kronu) 1.238
Finlandiya (Euro) 148
Fransa (Euro) 160
Hollanda (Euro) 156
İngiltere (Sterlin) 115
İrlanda (Euro) 155
İspanya (Euro) 158
İsveç (İsveç Kronu) 1.359
İsviçre (İsviçre Frangı) 283
İtalya (Euro) 152
Japonya (Japon Yeni) 31.405
Kanada (Kanada Doları) 244
Kuveyt (Kuveyt Dinarı) 50
Lüksemburg (Euro) 161
Norveç (Norveç Kronu) 1.193
Portekiz (Euro) 155
Suudi Arabistan (Suudi A. Riyali) 617
Yunanistan (Euro) 158
Kosova (Euro) 123
Diğer AB Ülkeleri (Euro) 127
Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları) 157

0 Yorum

Yorum Yaz