2024 yılı asgari ücreti belirlendi.

2024 yılı asgari ücreti belirlendi.

Sigorta Primine Esas Aylık Kazancın Alt ve Üst Sınırı (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret)
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesine göre, bu kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 7,5 katıdır (6761 sayılı Kanun’un 8 inci maddesiyle,  günlük brüt asgari ücretin 6,5 katı olan sigorta primine esas günlük kazanç üst sınırı, 01/01/2017 tarihinden geçerli olmak üzere günlük brüt asgari ücretin 7,5 katına yükseltilmiştir.).
Buna göre 2024 yılı için aylık tavan ve taban tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır.
 

Uygulanacak Dönemi SGK Taban Ücreti TL (Aylık kazancın alt sınırı) SGK Tavan Ücreti TL (Aylık kazancın üst sınırı)
01.01.2024
31.12.2024
20.002,50 TL 150.018,90 TL
Günlük kazancın alt sınır 666,75 5.000,63


Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 01.01.2024 tarihinden itibaren uygulanacak asgari ücret tutarı; brüt  20.002,50 TL, net 17.002,12 TL olarak belirlenmiştir.

Buna göre asgari ücretin hesaplama ve maliyeti aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 
BRÜT ASGARİ ÜCRET 20.002,50
SGK PRİMİ% 14 2.800,35
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 200,03
Aylık Gelir Vergisi 0
Damga Vergisi 0
KESİNTİLER TOPLAMI 3.000,38
NET ASGARİ ÜCRET 17.002,12
   
   
   
İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)  
BRÜT ASGARİ ÜCRET 20.002,50
SGK PRİMİ% 29,50 (İşveren Payı) (*) 3.100,39
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 3 400,05
İŞVERENE TOPLAM MALİYET (*) 23.502,94

(*) Maliyet hesaplaması yapılırken düzenli ödeyen işverenlere sağlanan %5'lik indirim dikkate alınmıştır. Düzenli ödeme yapmayan işverenler için maliyet 1.000,13 TL daha fazla olacaktır.

0 Yorum

Yorum Yaz