Taşınmaz ticareti faaliyetlerinde bulunan işletmeler için değişiklikler

Taşınmaz ticareti faaliyetlerinde bulunan işletmeler için değişiklikler

Bilindiği üzere Ticaret bakanlığı tarafından taşınmaz ticareti ile iştigal eden firmalar için Yetki belgesi alma şartı getirilmişti. Belge verilmesi sırasında aranan bazı şartlar değiştirildi.
Buna göre,

a) Sorumlu emlak danışmanlarında aranan Lise mezunu olma şartı kaldırılarak “ilkokul mezunu olma şartı getirilmiştir.

b) Yetki belgesinin başvuru yapıldığı tarihten önceki son beş yıl içinde emlak danışmanlığında geçirilen sürelerde yapılan değişiklik ile,  ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunlarının en az altı ay; bunların dışında kalanların ise en az on iki ay emlak danışmanlığı veya sorumlu emlak danışmanlığı yapmış olması gerekmektedir.

Geçiş Hükümlerinde yapılan değişiklik ile;

a) Gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletme ve sözleşmeli işletmelerden ilkokul mezuniyet şartı aranmayacak.

b)Gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletmeler adına gerçek kişi işletme sahipleri ve tüzel kişi yetkili temsilcileri tarafından 31/7/2021 tarihine kadar yapılan yetki belgesi başvurularında,  ilgili kurum ve kuruluşlar veya üniversitelerden taşınmaz ticaretine ilişkin eğitim sertifikası alınmış olması koşuluyla, mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmayacak. 

0 Yorum

Yorum Yaz