İndirimli oran KDV iadesinde iade edilmeyecek alt sınır tutarı artırıldı.

İndirimli oran KDV iadesinde iade edilmeyecek alt sınır tutarı artırıldı.

Bilindiği Üzere, 3065 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Cumhurbaşkanınca vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının, Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen sınırı aşan kısmı iadeye konu edilebilmektedir.

Bakanlar Kurulu Kararı ile 2017 yılı için indirimli orana tabi teslim ve hizmetlerde iade uygulaması ile ilgili sınır 10.000 TL olarak belirlenmişti. 2018 ve izleyen takvim yılları için bu sınırın, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanacağı da ayrıca belirtilmiştir.

Bu Tebliğ ile,  İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır 2024 yılı için 90.800 TL olarak belirlenmiştir.

0 Yorum

Yorum Yaz