Teşvikli yatırım mallarında istisna uygulaması uzadı

Teşvikli yatırım mallarında istisna uygulaması uzadı

31/12/2021 tarihli ve 31706 sayılı Resmi Gazete’de “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 37 nci Maddesinin Uygulama Süresi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5047)” yayımlandı.

İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin iade uygulaması 2022, 2023 ve 2024 yıllarında yüklenilecek KDV tutarları için de uygulanacaktır.

0 Yorum

Yorum Yaz