İhracat Bedellerinin yurda getirilmesi işlemleri

İhracat Bedellerinin yurda getirilmesi işlemleri

7 Ağustos 1989 tarihinde, 1567 sayılı Türk parasını koruma kanununa bağlı olarak bir karar (32 sayılı karar) yayımlanmıştı. Bu tarihten 8 Şubat 2008 tarihindeki 32 sayılı kararın uygulama tebliğinde yapılan değişikliğe kadar, ihracat bedellerini yurda getirmek zorunluydu.

2008 yılında yapılan değişiklik ile ihracat bedellerinin tasarrufu serbest bırakılmıştır.

2018 yılında ekonomide yaşanan bazı olumsuz gelişmeler sonucu döviz kurlarında hızlı bir artış oluşmuş ve Türk Parası yabancı paralar karşısında çok kısa sürede büyük değer kayıplarına uğramıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 Eylül 2018 tarihinde, 32 sayılı kararın İhracat Bedelleri hakkındaki esaslarını çıkarttığı bir tebliğ ile yeniden düzenlemiş ve artan döviz dalgalanmaları ekonomik sıkıntıların baş göstermesi sonucunda bir takım önlemler almıştır.

Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller, (döviz veya TL) tahsilatın gerçekleşmesinden sonra 180 gün içinde yurda getirilmek zorundadır.

4/9/2018 tarihinden önce fiili ihracatı gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller ile ihracatçıya peşin ödenen bedeller bu Tebliğ kapsamında değildir.

Vadesi 180 günden fazla olan ihracatlarda, vade bitim tarihinden itibaren en geç 90 gün içinde ihracat bedeli yurda getirilir. Vadeli işlemi ispat etmek için bankaya; sözleşme örneği, proforma fatura, poliçe gibi belgeler sunulur.

Döviz olarak yurda gelen ihracat bedellerinin %80’inin TL’ye çevrilmesi zorunludur. Bu çevirme işlemi yine yukarıdaki şartlarda yer alan 180 günlük süre içinde gerçekleştirilir.

İhracat bedeli yolcu beraberinde yurda getirilebilir. Bu durumda gümrük idaresinde Nakit Beyan Formu ile beyan edilmek şartıyla ihracat bedeli yurda girmiş sayılır.

180 günlük süre bankacılık ve lojistik sistemlerinin sorunlu olduğu ülkelerde geçerli değildir. Örn. Suriye, İran.

İhracat bedelinin yurda getirilme zorunluluğu sadece mal ihracatları için geçerlidir. Bir başka deyimle Hizmet İhracatları için bu durum söz konusu değildir.

İthalat-ihracat yapan işletmelerde yurda getirilen ihracat bedelleri, TL’ye çevrilmeden ithalat bedeline DAB düzenlereke mahsup edilebilir. Artan tutarların da %80’i 180 içinde TL’ye çevrilir.

Serbest bölgelere yapılan işlemler ihracat sayıldığından bedeli yurda getirilmek ve TL’ye çevrilmek zorundadır.

Peşin döviz karşılığında ihracatın 24 ay içinde gerçekleştirilmesi zorunludur. Peşin döviz olarak gelen ihracat bedellerinin en az %80’i 180 gün içinde Döviz Alım Belgesi düzenlenerek bir bankaya satılmak koşuluyla TL’ye çevrilmek zorundadır.

Transit ticaret, Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satış, Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış ve mikro ihracat işlemlerinde bedellerin TL’ye çevrilme zorunluluğu bulunmamaktadır.

İhraç edilen malların bedelinin süresinde yurda getirilerek, bankalara satılmasından ve ihracat hesabının süresinde kapatılmasından ihracatçılar sorumludur.

Süresinde kapatılmayan ihracat hesapları aracı bankalarca yasal sürenin bittiği tarihten itibaren 5 iş günü içinde muamelenin safhalarını belirtecek şekilde yazılı olarak ilgili Vergi Dairesi Başkanlığına veya Vergi Dairesi Müdürlüğüne ihbar edilir.

İhbarı alan vergi dairesi, gün içinde ihracatçıya ihracat hesabının 90 içinde kapatılmasını ya da mücbir sebeplerin belgelenmesini talep eder. Mücbir sebep kabul edilirse ihracatçıya 6 ay daha ek süre verilir.

Gümrük beyannamesinde yazan tutarın %10’u kadar eksikliği olan ve bedeli 100.000 USD eden ihracatlar bankalarca doğrudan, bedeli 200.00 USD eden ihracatlar ilgili vergi dairesi tarafından kapatılır.

Bu düzenleme 4 Mart 2019 tarihinde son bulacaktır.

Düzenleme yürürlükteyken yapılan ve tahsil işlemleri düzenleme yürürlükten kalktıktan sonra gerçekleşen ihracat bedelleri için bu tebliğ hükümleri aynen geçerlidir.

Bu düzenlemeye uymayanlar, 1567 sayılı Türk Parasını Koruma Kanunu gereğince ihracat bedelinin % 5’i kadar idarî para cezasıyla cezalandırılırlar. İdarî para cezasına ilişkin karar kesinleşinceye kadar alacaklarını yurda getirenlere, anılan Kanun’un birinci fıkra hükmüne göre (yeniden değerleme ile yaklaşık 6300 TL’den 55000 TL’ye kadar idarî para cezası) idarî para cezası verilir.

0 Yorum

Yorum Yaz