2021 Yılı Asgari Ücret Belirlendi

2021 Yılı Asgari Ücret Belirlendi

2021 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarı, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 28 Aralık 2020 tarihli toplantısında belirlenmiştir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk aynı tarihte yaptığı açıklamada, asgari ücretin aylık brüt tutarının 2021 yılının tamamı için 3.577,50 TL olarak tespit edildiğini belirtmiştir.

Komisyon kararı sirkülerimizin hazırlandığı tarih itibarıyla Resmî Gazete’de yayımlanmamıştır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı’nın yaptığı açıklama çerçevesinde, 2021 yılında geçerli olan brüt asgari ücret tutarı, net asgari ücret hesaplaması ve işverene maliyetine ilişkin açıklamalarımız aşağıda dikkatinize sunulmaktadır:

I. Brüt asgari ücret tutarı

Komisyon kararı uyarınca 2021 yılında uygulanacak olan günlük ve aylık brüt asgari ücret tutarlarına aşağıda yer verilmiştir:

Uygulandığı dönem

Günlük tutar

Aylık tutar

01.01.2021 - 31.12.2021

119,25

3.577,50

 

II. Net asgari ücret hesaplanması

Aşağıdaki tabloda 2021 yılında ödenecek olan net asgari ücretin hesaplanması yer almaktadır:

Ödeme/kesinti türü

01.01.2021-31.12.2021

Brüt asgari ücret

3.577,50 TL

Sosyal güvenlik primi işçi payı (%14)

500,85 TL

İşsizlik sigortası primi işçi payı (%1)

35,78 TL

Gelir vergisi matrahı

3.040,87 TL

Hesaplanan gelir vergisi (%15)

456,13 TL

Asgari geçim indirimi (Bekar) (-)

268,31 TL

Kesilecek gelir vergisi

187,82 TL

Damga vergisi (Binde 7,59)

27,15 TL

Kesintiler toplamı

751,60 TL

Net asgari ücret

2.825,90 TL


III. İşverene maliyetin hesaplanması

2021 yılında asgari ücretli bir işçinin işverene maliyeti aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:

Brüt asgari ücret

3.577,50 TL

Sosyal güvenlik primi işveren payı (%15,5)*

554,51 TL

İşsizlik sigortası primi işveren payı (%2)

71,55 TL

Toplam maliyet

4.203,56 TL

 

* 5510 sayılı Kanun’un 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentte belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim sağlandığı için, yukarıdaki hesaplamada SGK primi işveren payı (%20,5 - 5 Puan =) %15,5 olarak dikkate alınmıştır.

0 Yorum

Yorum Yaz