Form Ba - Form Bs Bildirimleri ile ilgili duyuru

Form Ba - Form Bs Bildirimleri ile ilgili duyuru

Gelir İdaresi Başkanlığınca Form Ba - Form Bs bildirimlerine dâhil edilmemesi gereken belgelere ilişkin 10.1.2024 tarihli duyuru yayımlandı.

Buna göre, Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik ortamda ilgili kurumlardan temin edilmeye başlanılan;

  • İthalat işlemlerine ilişkin belgelerin,
  • Kira ödemelerine ilişkin belgelerin,
  • Sigorta poliçelerinin,
  • Sigorta komisyon gider belgesinin,
  • Elektronik ürün senedinin (ELÜS),

1/2/2024 tarihinden itibaren verilmeye başlanacak olan 2024/1 dönemine ait Form Ba ve Form Bs bildirimlerinden başlamak üzere, Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır.

Ayrıca aynı duyuruda;

  • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlen ihracat faturası, döviz ve kıymetli maden alım-satım belgesi, müstahsil makbuzu gibi belgelerin,
  • Noterlik makbuzlarının,

Form Ba ve Form Bs bildirimlerinde hatalı olarak bildirilmesine devam edildiği görüldüğü ve söz konusu belgelere Form Ba ve Form Bs bildirimlerinde yer verilmesinin mükellefler ve meslek mensupları açısından ilave iş yüküne sebep olduğu gibi Gelir İdaresi Başkanlığının sistemlerinde mükerrer kayıtların da oluşmasına sebep olduğu açıklanarak, bahse konu belgelere Form Ba ve Form Bs bildirimlerinde yer verilmesine gerek bulunmadığı hatırlatılmıştır.

0 Yorum

Yorum Yaz