Çekler ile ilgili önemli düzenleme

Çekler ile ilgili önemli düzenleme

7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna eklenen geçici 3 üncü madde uyarınca

çeklerin bankalara ibrazı ile icra ve iflas takipleri 31/5/2021 tarihine kadar durdurulmuştur.

Buna göre, Covid-19 salgın hastalığıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak hak kayıplarının önlenmesi amacıyla;

a) İbraz süresinin son günü 30/4/2021 ila 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına isabet eden çekler, bu tarihler arasında ibraz edilemeyecek; 1/6/2021 tarihinden sonra, kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebilecektir.

b) 30/4/2021 ila 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında; bu tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacak, ihtiyati haciz kararı verilemeyecek ve başlamış olan takipler duracaktır.

c) Kamu alacakları hakkında, 30/4/2021 ila 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacaktır.

Bu kanunda yer alan ibraz kelimesi ile birlikte bazı tereddütler oluşmuş ve bankalarca çek tahsiline izin verilmemişti. Ticaret bakanlığı bu konu ile ilgili tereddütler gidermek amacıyla bir duyuru yayımladı.
Okumak için tıklayın : 

https://ticaret.gov.tr/haberler/basin-duyurusu

0 Yorum

Yorum Yaz