2022 yılı Gelir Vergisi sınırları yenden belirlendi

2022 yılı Gelir Vergisi sınırları yenden belirlendi

21.12.2021 tarihinde yayımlanan resmi gazetede 317 seri nolu Gelir Vergisi genel tebliği ile aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

 • Ücretlilerin elde ettiği gelirlere ilişkin vergi dilimleri aşağıdaki gibi değişmiştir.
32.000 TL'ye kadar  15%
70.000 TL'nin 32.000 TL'si için 4.800 TL, fazlası 20%
170.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL (ücret gelirlerinde 250.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL), fazlası 27%
880.000 TL'nin 170.000 TL'si için 39.400 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL'nin 250.000 TL'si için 61.000 TL), fazlası 35%
880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 287.900 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 281.500 TL), fazlası 40%
 • Mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı 9.500 TL Olarak belirlenmiştir.
 • Çalışanlara verilen yemeklerde uygulanan istisna tutarı 34,00 TL olarak belirlenmiştir.
 • Çalışanlara işyerine gidip gelmesi için sağlanan yol ücretine ilişkin istisna tutarı 2022 takvim yılında uygulanmak üzere 17 TL olarak tespit edilmiştir.
 • Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları, 2022 takvim yılında uygulanmak üzere; 1. derece engelliler için 2.000 TL, 2.derece engelliler için 1.170 TL, 3. derece engelliler için 500 TL olarak tespit edilmiştir.
 • Binek araç gider kısıtlamaları aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.
           Kira kısıtlaması aylık : 8.000,00 TL
           Gider yazılabilecek KDV ve ÖTV tutarı toplamı 200.000,00 TL 
           KDV ve ÖTV hariç amortisman ayrılabilecek sınır : 230.000,00 TL
           KDV ve ÖTV'nin araç maliyetine eklenme sınırı : 430.000,00 TL
 • Basit usule tabi olmanın şartları büyükşehirlerde 16.000,00 TL diğer yerlerde 10.000,00 TL olarak belirlenmiştir.
 • Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı: 25.000 TL olarak belirlenmiştir.
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı: 58.000.- TL. Olarak güncellenmiştir.
 • Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı: 3.800.-TL olarak belirlenmiştir.
 •  

0 Yorum

Yorum Yaz