İmalat sanayine makine alımında KDV istisna süresi uzatıldı.

İmalat sanayine makine alımında KDV istisna süresi uzatıldı.

2018/11674 sayılı BKK eki listede yer alan yeni makina ve teçhizatın, sanayi sicil belgesine sahip KDV mükelleflerine imalat sanayiinde kullanılmak üzere tesliminde KDV istisnasının uygulanma süresi 31/12/2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221230M2-4.htm

0 Yorum

Yorum Yaz