Nakit Sermaye Artırımlarında dikkate alınacak Faiz Oranı

Nakit Sermaye Artırımlarında dikkate alınacak Faiz Oranı

1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin "10.6. Sermaye artırımında indirim" başlıklı bölümde nakit sermaye artışında faiz indirimi uygulamasında, TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan "Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları"ndan "Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)" faiz oranının dikkate alınacağı belirtilmiştir.

Buna göre, 2022 yılı için nakit sermaye artırımları üzerinden hesaplanan faiz indirimi uygulamasında TCMB tarafından revize edilen %13,47 oranının kullanılması gerekmektedir.

0 Yorum

Yorum Yaz