2023 yılı vergisel işlem sınırları ile gelir vergisi dilimleri

2023 yılı vergisel işlem sınırları ile gelir vergisi dilimleri

YENİDEN DEĞERLEME ORANINA GÖRE BELİRLENEN TUTAR VE SINIRLAR

1) Gelir Vergisi dilimleri 2023 yılı için yeniden belirlenmiştir :

 

70.000 TL'ye kadar  15%
150.000 TL'nin 70.000 TL'si için 10.500 TL, fazlası 20%
370.000 TL'nin 150.000 TL'si için 26.500 TL (ücret gelirlerinde 550.000 TL'nin 150.000 TL'si için 26.500 TL), fazlası          27%
1.900.000 TL'nin 370.000 TL'si için 85.900 TL, (ücret gelirlerinde 1.900.000 TL'nin 550.000 TL'si için 134.500 TL), fazlası    35%
1.900.000 TL'den fazlasının 1.900.000 TL'si için 621.400 TL, (ücret gelirlerinde 1.900.000 TL'den fazlasının 1.900.000 TL'si için 607.000 TL), fazlası               40%

2) Mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı 21.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

3) İ
şverenlerce işyeri veya işyerinin dışında kalan yerlerde çalışanlara verilen yemek ücretinde verilen tutarın ücret bordrosuna ilave edilmesi için uygulanan istina tutarı 110,00 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

4) İşverenlerce çalışanlara işe gidip gelmesi için verilen yol ücretinde verilen tutarın ücret bordrosuna ilave edilmesi için uygulanan istina tutarı 56,00 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

5) Engellilik İndirimi Tutarları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir :
Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan sakatlık indirimi tutarları, 2023 takvim yılında uygulanmak üzere;
- Birinci derece engelliler için: 4.400 TL,
- İkinci derece engelliler için: 2.600 TL,
- Üçüncü derece engelliler için: 1.100 TL,
olarak tespit edilmiştir.

6) Taşıt Giderlerine İlişkin İndirim Tutarları

Binek araçlar için uygulanan gider kısıtlama tutarları 2023 yılı için aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. 
  • Kira gideri tutar kısıtlaması sınırı : 17.000,00 TL (KDV Hariç)
  • Yeni araç alımlarında doğrudan gider kaydedilebilecek ÖTV+KDV tutar sınırı : 440.000,00 TL
  • ÖTV+KDV dışında kalan maliyet bedelinden amortisman ayırma tutar sınırı : 500.000,00 TL
  • ÖTV+KDV tutarı gider kaydedilmeden doğrudan maliyete eklenirse amortisman ayırma tutar sınırı : 950.000,00 TL
7) Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı: 55.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

8) Arızi (sürekli olmayan) Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı: 129.000.- TL olarak yeniden belirlenmiştir.

9) Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı: 8.400.-TL olarak yeniden belirlenmiştir.


10) 01/01/2023 – 30/06/2023 döneminde uygulanacak; Kıdem Tazminatı Tavanı 17.904,62 TL olarak yeniden belirlenmiştir. 

0 Yorum

Yorum Yaz