İhracatçıya Kurumlar Vergisi İndirimi ve KDV iadesi işlemleri ile ilgili değişiklik

İhracatçıya Kurumlar Vergisi İndirimi ve KDV iadesi işlemleri ile ilgili değişiklik

Kurumlar Vergisi oranı % 20'dir. Ancak Kurumlar Vergisi Kanunu'nun geçici 13.maddesine göre 2021 yılı için %25,  2022 yılı için %23 olarak uygulanacaktır.

Bu kanuna göre ise,
01.01.2022 tarihinden itibaren 
Sanayi Sicil belgesine sahip
Fiilen üretim işi yapan sermaye şirketleri

üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlardan hesaplanan kurumlar vergisine 1 puanlık indirim uygulanacaktır.

Ayrıca;
Vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, (dava konusu edilen tutarın %50’si oranında) teminat alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilememesine karar verilmiştir.https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220122-1.htm 

0 Yorum

Yorum Yaz