31.12.2024 tarihine kadar şirket araçlarına taşıt tanıma sistemi zorunluluğu getirildi.

31.12.2024 tarihine kadar şirket araçlarına taşıt tanıma sistemi zorunluluğu getirildi.

5 Ekim 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 1 seri numaralı “Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği” ile;

 

- Akaryakıt istasyonlarına Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kurulması zorunluluğu getirilmiştir.

- Akaryakıt istasyonu işleten mükellefler, en az bir pompa ünitesinin tabanca aparatları üzerine nitelikleri Darphane tarafından belirlenen ve Darphane ya da yetkili firmalar tarafından üretilen Taşıt Tanıma Okuyucu Cihazı (TTO) temin ederek 31 Aralık 2024 tarihine kadar taktıracaklardır.

Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dâhil olan ve işte kullanılan taşıtların yakıt depo girişi üzerine Darphane tarafından üretilen Taşıt Tanıma Biriminin (TTB) 31 Aralık 2024 tarihine kadar taktırılması gerekmektedir.

- UTTS kapsamında yapılan akaryakıt satışlarında, taşıtın plakasına ilişkin bilgiler sistem kapsamında Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazına (YN Pompa ÖKC) otomatik olarak iletilecek ve ÖKC Fişi, detayları Başkanlık tarafından ynokc.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak teknik kılavuzla belirlenecek, UTTS kapsamında düzenlendiğini gösteren bilgiyi ihtiva edecek şekilde düzenlenecektir.

Tebliğ, yayım tarihinde (5 Ekim 2023) yürürlüğe girmiştir.

0 Yorum

Yorum Yaz