Menkul Satış sözleşmelerinde Türk Lirası ödeme zorunluluğu getirilmiştir

Menkul Satış sözleşmelerinde Türk Lirası ödeme zorunluluğu getirilmiştir

Daha önce Türk parasını koruma kanunu hakkında 32 sayılı karara ilişkin tebliğde,
 
"Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında yapacakları; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür."  ibaresi yer almaktaydı.

Buna göre taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul alış ve satışlarında yabancı para ile fatura düzenlenebilmekte ve ödemeler de yabancı para ile yapılabilmekteydi. 

Tebliğ'e "sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunlu hale gelmiştir" ibaresi eklendi.

Böylece yapılan değişiklik ile taşıt satışları dışında kalan menkul alış ve satışlarında yabancı para üzerinden sözleşme yapılabilecek ve faturalar da yabancı para üzerinden düzenlenebilecek. Ancak ödemeler TL ile yapılmak zorundadır. 

Tebliğ'de yer alan "menkul" kelimesi "taşınabilir" olarak algılanmalı ve gayrimenkul dışındaki her türlü mallar anlaşılmalıdır.

19.04.2022 tarihinden önce kendi aralarında yaptıkları menkul satış sözleşmelerinin ifası kapsamında 2022-32/66 sayılı Tebliğ’in yürürlük tarihi öncesinde dolaşıma girmiş bulunan döviz cinsinden kıymetli evraklar kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinin (örneğin döviz çeki) Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunlu değildir.

19.04.2022 tarihinden önce düzenlenmiş faturalar kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunlu değildir.

19.04.2022 tarihinden itibaren tüm alış ve satış işlemlerine düzenlenecek faturaların ödemeleri ile çek/senet gibi kambiyo evraklarının da Türk Lirası olarak yapılması ve düzenlenmesi gerekmektedir.

Uygulama 19.04.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Bu tebliğ hükümlerine uymayan taraflar hakkında 11.000 TL ile 100.000,00 TL arasında (tekrarı halinde 2 kat) idari para cezası uygulanacaktır.

Tebliğ: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220419-8.htm

Basın açıklaması : https://www.hmb.gov.tr/haberler/turk-parasi-kiymetini-koruma-hakkinda-32-sayili-karara-iliskin-2008-32-34-sayili-tebligde-degisiklik-yapilmasina-dair-2022-32-66-sayili-teblige-iliskin-duyuru

0 Yorum

Yorum Yaz