İhracat Genelgesinde değişiklik yapıldı.

İhracat Genelgesinde değişiklik yapıldı.

İhracat Genelgesinde, “Peşin döviz” başlıklı 6 ncı maddesi ile   “İndirim ve mahsup işlemleri” başlıklı 21 nci maddesinde değişiklik yapılmıştır. 

PEŞİN İHRACATLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK
İhracat genelgesine göre bedeli peşin olarak tahsil edilen ihracatların 24 ay içerisinde yapılması zorunludur.  Ancak mücbir sebep ve haklı durum hallerinin varlığı nedeniyle banka tarafından ihracatçıya en fazla 1 yıla kadar ek süre verilebilmektedir.
Peşin döviz karşılığında 24 ay içerisinde ya da ek süre sonunda ihracat yapılmaması veya bu süre içerisinde peşin döviz tutarının tamamının tek seferde iade edilmemesi durumunda bu tutar kambiyo mevzuatı açısından prefinansman kredisi hükümlerine tabi tutulmaktadır. Ancak, tamamı tek seferde iade edilmeyen veya süresi içinde ihracatı gerçekleştirilmeyen peşin döviz tutarının 30.000,- ABD Doları veya karşılığı döviz ya da Türk Lirasını geçmeyen kısmı prefinansman hükümlerine tabi olmamaktaydı.
Hazine ve Maliye Bakanlığının 3.8.2023 tarih ve 2358545 sayılı yazısı ile yukarıda yer alan 30.000,- ABD Doları ibaresi 50.000 ABD Doları olarak değiştirilmiştir.

Prefinansman nedir? 
İhracat ve ithalat faaliyeti kapsamında değerlendirilen satış, teslim, döviz kazandırıcı faaliyet ile ilgili ürün ve hizmet alımını finanse etmek amacıyla kullanılan bir kredi türüdür. Gerçekleştirilmeyen ihracatların prefinansman hükümlerine tabi olması durumunda mükelleflerin bankalar ile iletişime geçmesi gerekebilir.


İNDİRİM VE MAHSUP İŞLEMLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK
Dâhilde İşleme Rejimi kapsamındaki "yurt dışından geçici olarak ithal edilen ve işçilik uygulanarak ihraç edilen" mallara ilişkin işlemlerde ihraç bedellerinin "yurda getirilme süresi içinde kalınması kaydıyla", ilgili Gümrük beyannamelerinin birer örneği veye gümrük beyannamesi bilgileri bankalara ibraz edildiğinde mal ihraç ve ithal bedellerinin yurda getirilmesine gerek bulunmamaktadır. Bu durumda bankalar ihracat bedelini DİİB belgesi kapsamındaki ithalat işlemine mahsup etmektedir.
Banka bu mahsubu yaparken ithal eden taraf ile ihracatı yapan tarafın aynı kişiler olması gerektiğine dikkat ediyordu. Genelgede yapılan değişiklik ile  tarafların aynı kişiler olması şartı aranmayacaktır. 

0 Yorum

Yorum Yaz