Bazı KDV oranlarında değişiklikler yapıldı.

Bazı KDV oranlarında değişiklikler yapıldı.

29.03.2022 tarihli resmi gazeteye göre; 
01.04.2022 tarihinden geçerli olmak üzere;

KONUT, ARSA VE ARAZİ TESLİMLERİNDE KDV ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.
1) Rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutların net alanının 150 m2’ye kadar olan kısmı için %1 KDV oranı uygulanacaktır.
2)  Belediyeler, il özel idareleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve bunların % 51 veya daha fazla hissesine ya da yönetiminde oy hakkına sahip oldukları işletmelerin yapmış olduğu (sosyal tesisler dahil) net alanı 150 m2 altındaki konutlarda KDV oranı %1 olacaktır.
3) Yukarıdaki kapsama girmeyen konutların net alanının 150 m2’ye kadar olan kısmı için
 %8 KDV oranı uygulanacaktır.
4) Net alanı 150 m2'yi geçen konutlarda 150 m2'ye kadar %8 aşan kısmı için %18 KDV oranı uygulanacaktır. 
5) Daha önce konutun bulunduğu bölgeye göre değişen KDV oranları uygulaması kaldırılmıştır.
6) Arsa ve arazi teslimlerinde KDV oranı %18'den %8'e indirilmiştir.
7)  Yapı ruhsatı bu karardan önce alınan projeler için eski uygulama devam edecektir. Uygulama bu tarihten sonra alınan yapı ruhsatlarını kapsamaktadır.
 
İKİNCİ EL MOTORLU TAŞIT TİCARETİ İLE İLGİLENENLERDE ÖZEL MATRAHLI SATIŞLARDA KDV ORANI DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerin, KDV mükellefi olmayanlardan KDV uygulanmaksızın satın aldıkları araçların tesliminde alış bedeli kadar olan kısma KDV uygulanmamaktaydı. Bu mükelleflerin bu araçların satışı esnasında satış bedeli ile alış bedeli (kar) arasındaki fark (Özel Matrah) üzerinden ise %1 KDV uygulanmaktaydı. 
Yeni düzenleme ile bu farka uygulanacak KDV oranı %18 olarak belirlenmiştir.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TARAFINDAN SERTİFİKALANDIRILAN TOHUM VE FİDANLARIN KDV ORANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.
Önceden bakanlığın belirlediği listede sayılı bazı tohumluk ve fidanların tesliminde %1 KDV uygulanmaktaydı.
Yapılan değişiklik ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan tohumluk ve fidanların tamamının teslimi için KDV oranı %1 olarak uygulanacaktır.

YAT KOTRA TEKNE VE GEZİNTİ GEMİLERİNDEKİ KDV ORANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Buna göre, yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinin tesliminde %18 oranında KDV uygulanacaktır.

TIBBİ CİHAZ TESLİMLERİNDE KDV ORANI DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.
Daha önce sadece  bakanlık tarafından GTİP numaraları belirlenen tıbbi eşyalar için %8 KDV oranı uygulanmaktaydı.
Yapılan değişiklik ile Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” ve “İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” hükümlerine tabi olan tüm cihazların teslimi ile bunların kiralanması hizmetleri için %8 KDV oranı uygulanacaktır.

OTEL TATİL KÖYÜ VB TESİSLERE AİT  LOKANTALARDA UYGULANAN KDV ORANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.
Yemek yenilen yerlerdeki KDV oranı %8 olarak uygulanırken, Birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalarda %18 olarak uygulanmaktaydı.
Yapılan değişiklikle %18 olarak uygulanan bu yerlerde KDV oranı %8 e indirilmiştir.

SÜT VE TARIM ÜRÜNLERİNDE KULLANILAN BAZI MAKİNE VE CİHAZLAR KDV ORANI DEĞİŞTİ.

Daha önce sadece süt sağma makinalarına %8 KDV oranı uygulanmaktaydı.

Yapılan değişiklik ile;
84.34 Süt sağma makinaları ve sütçülükte kullanılan makina ve cihazlar,
8418.69.00.99.19 - Diğerleri (Yalnız süt soğutma tankları),
8433.60.00.00.00 - Yumurtaları, meyvaları veya diğer tarım ürünlerini ağırlık veya büyüklüklerine göre ayırmaya veya temizlemeye mahsus makina ve cihazlar,

için de %8 KDV oranı uygulanacaktır. Bu makinalar için daha önce %18 oranında KDV hesaplanmaktaydı.

BAZI HİJYEN ÜRÜNLERİNDE KDV ORANI DEĞİŞTİRİLDİ.
Daha önce %18 KDV oranına tabi olan;

Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete, diş fırçası ve macunu, diş iplikleri,

9619.00 GTİP pozisyonunda yer alan hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşyaların

teslimde %8 oranında KDV uygulanacaktır.

Kaynak : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220329-6.pdf
 
 

0 Yorum

Yorum Yaz