İhracat Mahsubunda Grup Firmalar hakkında değişiklik

İhracat Mahsubunda Grup Firmalar hakkında değişiklik

İhracat Genelgesi uyarınca, tarafların aynı kişiler olması ve ihraç bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması kaydıyla, ilgili Gümrük Beyannamelerin ("GB") bankalara ibrazı durumunda mal ihraç ve ithal bedelleri bankalarca mahsup edilebilmektedir. Ancak bu kolaylık, ithalat ve ihracatın aynı grupta yer almakla beraber farklı firmalar tarafından yapılması durumunda uygulanamamaktaydı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının 28.06.2019 tarih ve 190302 sayılı yazısı ile İhracat Genelgesinin "İndirim ve mahsup işlemleri" başlıklı 21 inci maddesine eklenen 13 üncü fıkra ile, aynı GB’de kayıtlı imalatçı/tedarikçi firma ile ihracatçı firmanın grup firması olması durumundamal ihracatı ve ithalatı yapılan yurt dışında yerleşik kişinin aynı olması, ihraç bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması ve ihracatçının yazılı onayının alınması kaydıyla, ihracat bedelinin imalatçı/tedarikçi firmanın yaptığı ithalata ilişkin bedellerin mahsuben ödenmesinde kullanılabilmesine olanak sağlanmıştır.

Yeni eklenen fıkra:

(13) Aynı GB’de kayıtlı imalatçı/tedarikçi firma ile ihracatçı firmanın grup firması olması durumunda, mal ihracatı ve ithalatı yapılan yurt dışında yerleşik kişinin aynı olması, ihraç bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması ve ihracatçının yazılı onayının alınması kaydıyla, ihracat bedeli imalatçı/tedarikçi firmanın yaptığı ithalata ilişkin bedellerin mahsuben ödenmesinde kullanılabilir. Bu kapsamda mahsup edilen tutarların yurda getirilmesi zorunlu değildir. Ancak mahsup sonrası kalan tutar için bu Genelgenin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.

Kaynak: Verginet

0 Yorum

Yorum Yaz