SGK ve İŞKUR teşvik ve işlemlerinde yeni değişiklikler (2021)

SGK ve İŞKUR teşvik ve işlemlerinde yeni değişiklikler (2021)

a) Nakdi ücret desteği alan kişiler için destek tutarı günlük 50 TL’ye çıkarılmıştır.

b) Yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işyerleri ile aşağıdaki listede yer alan nace kodunda faaliyet gösteren iş yerlerine, 2021 yılı Mart ayında hizmet akdi bulunan ve ücretsiz izne ayrılan çalışanlardan nakdi ücret desteğinden faydalanmayanlara, 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için nakdi ücret ödemesi yapılacaktır. 

Faaliyet Sınıflaması;
56 kodunda faaliyet gösteren işyerleri ile 

61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02, 96.04.03 

 

Yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işyerleri ile aşağıdaki listede yer alan nace kodunda faaliyet gösteren iş yerlerine 2021 yılı Mart ayında hizmet akdi bulunan ve 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarında fiilen çalıştırılanların istihdamının desteklenmesi için, 2021 yılı Nisan ve Mayıs ayları için prime esas kazanç alt sının üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamının, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle Fondan karşılanacaktır. 

Faaliyet Sınıflaması; 56 kodunda faaliyet gösteren işyerleri ile 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02, 96.04.03

Kanunun 9.maddesi ile 5510 sayılı kanunun 17.maddesinde yapılan değişiklik ile;

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında dikkate alınan 3 aylık dönem 12 aya çıkarılmıştır. 

İş görememezlik ödeneğinin hesaplanması; İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç; iş kazasının olduğu, meslek hastalığında ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki oniki aydaki son üç ay içinde; analık ve hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki oniki aydaki 80 inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Ancak, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanlara hastalık ve analık halinde ödeneğe esas tutulacak günlük kazanç, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç alt sınırının iki katını geçemez.

Kanunun 10.maddesi ile 5510 sayılı kanunun ek 17.maddesinde yapılan değişiklik ile; 

5510 sayılı Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan ay/dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerinden 01.05.2021 itibari ile yararlanılamaz, yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimler başka bir prim teşviki ile değiştirilemeyecektir.

0 Yorum

Yorum Yaz