İhracat Genelgesinde Esas Alınacak Döviz Kurlarına İlişkin Değişiklik Yapıldı.

İhracat Genelgesinde Esas Alınacak Döviz Kurlarına İlişkin Değişiklik Yapıldı.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 20.12.2019 tarih ve 577814 sayılı yazısı ile İhracat Genelgesinde, Türk Lirası ile yapılan ihracat işlemlerinde bedelin döviz olarak tahsil edilmesi durumunda esas alınacak döviz kuruna ilişkin değişiklik yapılmıştır.

Buna göre, Türk lirası olarak tahsil edileceği beyan edilen ihracat bedelinin kısmen veya tamamen döviz olarak tahsili halinde Gümrük Beyannamesinin 22. hanesinde kayıtlı Türk lirası tutar; Gümrük Beyannamesinin düzenlendiği tarih ile bedelin bankaya getirildiği tarihteki Merkez Bankası döviz alış kurlarından lehe olanı esas alınarak tahsil edilecek döviz cinsine çevrilecektir. 

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

(3) Türk lirası olarak tahsil edileceği beyan edilen ihracat bedelinin kısmen veya tamamen döviz olarak tahsili halinde GB'nin 22 nci hanesinde kayıtlı Türk lirası tutarı DAB tarihindeki Merkez Bankası döviz alış kurundan tahsil edilecek döviz cinsine çevrilir.

(3) Türk lirası olarak tahsil edileceği beyan edilen ihracat bedelinin kısmen veya tamamen döviz olarak tahsili halinde GB'nin 22 nci hanesinde kayıtlı Türk lirası tutar; GB'nin düzenlendiği tarih ile bedelin bankaya getirildiği tarihteki Merkez Bankası döviz alış kurlarından lehe olanı esas alınarak tahsil edilecek döviz cinsine çevrilir.

0 Yorum

Yorum Yaz