İhracat Yapan Ve Sanayi Sicil Belgesine Haiz Kurumlara Yapılan Kurumlar Vergisi Oranının İndirimli Uygulanması hk.

İhracat Yapan Ve Sanayi Sicil Belgesine Haiz Kurumlara Yapılan Kurumlar Vergisi Oranının İndirimli Uygulanması hk.

 Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 20) 14/05/2022 Tarihli Ve 31835 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlandı.

Buna göre;

Kurumlar vergisi mükellefleri, gerek ihracat faaliyetlerinden gerekse üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranını 1 puan indirimli uygulayabileceklerdir.

İhracat yapan kurumların sadece ihracat faaliyetinden elde ettikleri kazançları, sanayi sicil belgesi sahibi kurumların ise sadece üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançları 1/1/2022 tarihinden itibaren söz konusu 1 puanlık indirim hakkını kullanacabileceklerdir.

İHRACATÇI UYGULAMALARI
İhracat faaliyetlerinin yanı sıra diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançları bulunanlar, ihracattan kaynaklanan ve 1 puan indirim uygulanacak matrah aşağıdaki şekilde tespit edilecektir.
ihracattan elde edilen kazanç / ticari bilanço karı

1 puan indirim uygulanacak kazanç tutarının gerek ihracattan elde edilen kazancı gerekse ilgili dönem safi kurum kazancını aşamayacağı tabiidir. İhracat faaliyetinden elde ettiği kazancın ticari bilanço karından fazla olması halinde safi kurum kazancını aşmamak kaydıyla ihracat faaliyetinden elde edilen kazancın tamamına 1 puan indirim uygulanabilecektir.

Transit ticaret, serbest bölgeye satış, gümrüksüz satış mağazalarına yapılan satışlar da ihracat kapsamında sayılacaktır.

İMALATÇI UYGULAMALARI

Birden fazla konuda üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin üretimden elde ettikleri kazancın tespitinde, üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançlar (varsa üretimden doğan zararlarla) bir bütün olarak değerlendirilecektir. Sanayi sicil belgesi sahibi olan ve belge kapsamında yazılım, bilişim ve benzeri hususlarda gerçekleştirilen üretim faaliyeti sonucu elde edilen kazançlara da kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanabilecektir.

Üretim faaliyetlerinin yanı sıra diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar bulunması halinde, üretim faaliyetinden elde edilen ve 1 puan indirim uygulanacak matrah, fiilen yapılan  üretimden elde edilen kazancın ticari bilanço karına oranlanması suretiyle tespit edilecektir.

 

0 Yorum

Yorum Yaz