Ücretlerin vergilendirilmesine ilişkin Gelir Vergisi Tebliği

Ücretlerin vergilendirilmesine ilişkin Gelir Vergisi Tebliği

Tebliğde açıklandığı üzere

1-
 Asgari ücrete isabet eden Gelir Vergisi ve Damga Vergisi istisna kapsamına alınmıştır. 
2- Asgari ücretin üzerindeki ücretler açısından asgari ücrete isabet eden Gelir Vergisi ve Damga Vergisi istisna kapsamında olacaktır
Damga Vergisi açısından hesaplama basit olup, tüm ücretlerde Brüt 5.004,00 TL sına isabet eden Damga Vergisi istisna edilecektir.     

Gelir Vergisi açısından ise Brüt ücret üzerinden Gelir Vergisi dilimlerine göre Gelir Vergisi hesaplanacak, Aynı hesaplama Asgari Ücretin Brütü üzerinden de yapılacak ilgili aylardaki hesaplanan gelir vergisinden asgari ücret için hesaplanan Gelir Vergisi düşülecektir. 
2022 yılı başından itibaren tam çalışan bir kişinin ücreti için ilk aylarda 638,01 TL, ağustos ayında 739,37 TL, son aylarda 850,68 TL toplamda ise 8.608,16 TL gelir vergisinden istisna edilmiş olacaktır.
3- Hizmet erbabı birden fazla işyerinden ücret alırsa yalnızca en yüksek olan ücrete ücret istisnası uygulanacaktır.
4- Ücret sayılan diğer ödemeler içinde bu istisna geçerlidir. (Yönetim ve denetim kurulu ücretleri, bilirkişi, eksper ücretleri vb)
5- Ücret istisnasını aşan bir vergi yok ise gelir vergisi üzerinden yapılan diğer indirim ve istisnalarda uygulanamayacaktır.
6- Yemek yardımı, yol yardımı, çocuk yardımı, engelli indirimi gibi indirimler vergi matrahından düşüldükten sonra kalan tutar için GVK 23/18 kapsamında ücret istisnası uygulanacaktır.
7- SGDP liler (Emekliler) için de indirilecek ücret istisnası matrahı normal ücretliler aynı olacaktır. Başka bir anlatımla 5.004,00 TL brüt ücretten %14+%1=%15 sgk işçi ve işsizlik işçi payları düşüldükten sonra kalan 4.253,40 TL üzerinden hesaplanan Gelir Vergisi emeklilerin de hesaplanan gelir vergisinden düşülecektir. SGDP işçi priminin %7,5 olması hesaplamayı değiştirmeyecektir.
8- Tam zamanlı çalışmayanlarla ay içinde işe başlayan ve ay içinde işten ayrılanlara ücret istisnası tam olarak uygulanacaktır.
9- Teşvik ve istisna kapsamındaki ücret ödemelerinde (4490, 4691, 3218, 5746 ve 4447 gibi) Önce GVK nünün 23/18 de yer alan ücret istisnası düşülecek kalan tutar olursa diğer kanunlardaki istisnalar uygulanacaktır.
10- Yıllık Beyanname verilemesini gerektiren durumlarda (ilk işveren dışındaki işverenlerden alınan ücret toplamının 70.000 TL sini veya herhalükarda alınan ücretler toplamının 880.000 TL sini aşması halinde), Yıllık beyannamede tüm ücretler üzerinden gelir vergisi hesaplanacak, bu tutardan istisna öncesi gelir vergisi tutarları toplamı düşülecektir.
11- Tevkif sureti ile vergilendirilmemiş ücretlerin yıllık gelir vergisi matrahının, asgari ücretin yıllık gelir vergisi matrahını (51.040,80 TL sini) aşmaması halinde beyanname verilmeyecektir.
12- GVK nünün 64. Maddesindeki diğer ücretliler (Basit usul yanında çalışanlar, Özel şöförler, özel bina inşaatında çalışanlar ve sadece GMSİ elde edenlerin yanında çalışnalar) için vergi karnesi uygulaması kaldırılmıştır. Bu ücretlerde tevkif sureti ile vergilendirilmemiş ücret kapsamında istisna tutarını aşarsa beyanname ile vergilendirilecektir.
 

0 Yorum

Yorum Yaz