Yeniden değerlemede son tarih 31.12.2021

Yeniden değerlemede son tarih 31.12.2021

Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerinde kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin ve bunlardan amortismana tabi olanlara ait amortismanların değerlerinin Yİ-ÜFE değerindeki artış oranı dikkate alınmak suretiyle yeniden hesaplanmasına ilişkin açıklamalar daha önce yayınlanmıştı.

Söz konusu Genel Tebliğde yer alan açıklamalar doğrultusunda GİB bir broşür hazırladı. Hazırlanan Broşürde;

-Yeniden değerleme yapabilecek ve yapamayacak mükellefler,

-Yeniden değerlemeye tabi tutulabilecek varlıklar,

-Yeniden değerleme için esas alınacak değer,

-Yeniden değerlemenin ne zamana kadar yapılabileceği,

-Yeniden değerleme yapmak için kullanılacak oran ve sonrasında ortaya çıkan değer artışının nasıl hesaplanacağı,

-Hesaplanan değer artışı ve yeniden değerleme işlemlerinin kayıtlarda nasıl gösterileceği,

-Yeniden değerleme sonucunda hesaplanan verginin beyanı ve ödemesi, gibi genel bilgiler yer almaktadır.

Bröşüre ulaşmak için tıklayın: 

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/7326_Yeniden_Degerleme_Brosuru.pdf
 

0 Yorum

Yorum Yaz