Sorumlu Sıfatıyla Verilen KDV Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Tarihi Uzatıldı

Sorumlu Sıfatıyla Verilen KDV Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Tarihi Uzatıldı

Hatırlanacağı üzere, 28/12/2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7491 Sayılı Kanun ile sorumlu sıfatıyla verilen KDV beyannamelerinin verilme tarihi vergilendirme dönemini takip eden ayın 21 inci gününe, ödeme tarihi ise 23 üncü gününe çekilmişti.

Yapılan değişiklik ile 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzere, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından vergilendirme dönemini takibeden ayın 21 inci günü akşamına kadar verilip beyanname verecekleri ayın 23 üncü günü akşamına kadar ödenmesi gereken KDV Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 25 inci günü sonuna kadar uzatılmıştır. Yapılan bu düzenleme yeni bir belirleme yapılıncaya kadar uygulanacaktır.

Sorumlu sıfatıyla verilmesi gereken KDV Beyannameleri dışında kalan KDV Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinde ise herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

 

0 Yorum

Yorum Yaz