Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Yapılan değişiklik ile 
SAVUNMA SANAYİ İLE İLGİLİ OLARAK

  • Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen ve istisna hükmünün yürürlüğe girdiği 25/12/2021 tarihinden önce başlayan ve devam etmekte olan savunma sanayii projelerine ilişkin, 25/12/2021 tarihinden sonra yapılan teslim ve hizmetlerin de istisna kapsamında olduğu,
      
  • 3065 sayılı KDV Kanununun 13/f maddesinde yer alan istisnaya ilişkin olarak, Ulusal Güvenlik Kuruluşları tarafından ilgili mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olduğuna dair tereddüt yaşanması halinde Gelir İdaresi Başkanlığından görüş alınabileceği hükme bağlanmıştır.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA YAPILAN İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ OLARAK

İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin iade edilmesine ilişkin düzenlemenin  2022, 2023 ve 2024 yılları için de uygulanmasına karar verilmiştir.
 

0 Yorum

Yorum Yaz