Defter Beyan Sisteminde değişiklik

Defter Beyan Sisteminde değişiklik

Defter Beyan Sistemi üzerinden tutulan defterlerin saklanması ve sunulmasına yönelik Tebliğde değişiklik yapıldı.

Buna göre,

Defter Beyan sistemi üzerinden tutulan defterlerin sistem üzerinden indirildiğinde hukuki geçerliliği yoktu. Tebliğin 4.maddesi ile bu durum değiştirilerek defter beyan sistemi üzerinden tutulan defterlerin sistem üzerinden indirilmesi durumunda hukuki geçerliliği olacak ve vergi dairesinden de onaylatılabilecektir. Ayrıca yetkili makamlarca talep edilen defterlerin, elektronik ortamda indirilmesi veya kağıt onaylı halinin bağlı olunan vergi dairesinden alınması sonrasında, yetkili makamlara ibraz edilebilecek. 

Defter beyan sistemi üzerinden tutulan defterlerin muhafazası süresiz olarak başkanlık tarafından yapılmaktaydı. Tebliğ ile Başkanlık saklama süresini kısıtladı ve Kanunda belirtilen muhafaza süresi boyunca saklayacak ve kullanıma hazır halde bulunduracaktır. 

Defter beyan sistemi kapsamında olan mükelleflerin ticari işleriyle ilişkisel ticari işlemlerine ait kayıtlar ilgili ayın Katma Değer Vergisi beyannamesninin son verilme gününe kadar verilebilmekte. Tebliğ ile buna ilave olarak “Kayıtlarını, ayrıca 213 sayılı Kanunun 219 uncu maddesinde belirtilen ve defter kaydı yerine geçen belgelere dayanarak yürüten mükellefler bakımından, işlemlerin ait olduğu ayı izleyen ikinci ayın 15 inci günü sonuna kadar kayıt edebilecekler. 

Defter beyan sistemi üzerinden tutulan defterlerin Başkanlık tarafından elektronik ortamda kapanış onay zamanı ilgili yılın son ayını takip eden dördüncü ayın sonuna kadar yapılmaktaydı. Bu süre gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken ayı izleyen ikinci ayın sonuna kadar yapılacaktır. 

Defter beyan sistemine kayıtlı mükellefler beyannamelerini defter beyan uygulaması dışında e-beyanname uygulaması ile de verebilecekler. Uygulama usul ve esasları ayrıca belirlenecektir.

0 Yorum

Yorum Yaz