Damga Vergisi tutarları yeniden belirlendi.

Damga Vergisi tutarları yeniden belirlendi.

30 Aralık 2022 Tarihli ve 32059 Sayılı Resmî Gazete (2. Mükerrer) yayımlanan 67 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren uygulanacak damga vergisi tutarları yeniden belirlenmiştir.

Diğer taraftan, anılan Damga Vergisi Kanunu’nun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren 10.732.371,80 Türk Lirası olmuştur.

Damga vergisi yeni tutarları için tıklayın:  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221230M2-8.htm

0 Yorum

Yorum Yaz