2023 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %58,46 Olarak Belirlenmiştir

2023 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %58,46 Olarak Belirlenmiştir

Yeniden Değerleme Oranı nedir?
Kamu kurumlarının ve kanunların uyguladığı sabit harç ve vergilerin, kira, yemek vb. istisnaların, gelir vergisi dilimleri gibi bazı hadlerin belirlenmesinde uygulanacak artış oranıdır.

Bu oran her yıl Vergi Usul Kanununun hükümlerine göre yeniden belirlenir.

2024 yılı için belirlenen %58,46 'lık oran 25.11.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Böylece,

 • Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan gelir vergisi dilimleri,
 • Konut olarak kiraya verilen gayrimenkullere ilişkin istisna tutarı,
 • Yemek yardımı istisnası,
 • Kiralanan binek araçlara ilişkin gider yazılabilecek tutar,
 • Binek otomobillerin iktisabına ilişkin KDV ve ÖTV toplamının gider olarak dikkate alınabilecek tutarı
 • Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenen; fatura kullanma mecburiyeti, usulsüzlük, özel usulsüzlük cezaları gibi çeşitli had ve miktarlar,
 • Maktu damga vergileri ve damga vergisine ilişkin üst sınır,
 • Çeşitli harç tutarları,
 • Yıllık KDV iadeleri için geçerli asgari iade tutarları,
 • Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesine istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısmı hariç olmak üzere, kalan yatırıma katkı tutarının, yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılması,
 • 24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga Ek: 1-6. maddeleri çerçevesinde başlanılmış yatırımlarda, kazanç yetersizliği nedeniyle ilgili yılında uygulanamayan yatırım indiriminin, izleyen yıllarda yeniden değerleme oranında artırılması konuları bu oranda artırılacaktır.

0 Yorum

Yorum Yaz