Form Ba ve Form Bs Uygulamasında Değişiklik Yapan Tebliğ Yayımlandı.

Form Ba ve Form Bs Uygulamasında Değişiklik Yapan Tebliğ Yayımlandı.

Buna göre;

  • E-fatura, e-müstahsil makbuzu vb. olarak düzenlenen elektronik belgeler 07/2021 döneminden itibaren (bu dönem dahil) Form Ba ve Form Bs bildirimlerine eklenmeyecektir.
  • İşletmelerin alış ve satışlarına ilişkin 5.000 TL tutarındaki sınırın belirlenmesinde, elektronik olarak ve kâğıt ortamında düzenlenen tüm belgeler birlikte değerlendirilecektir. Söz konusu haddin aşılması halinde sadece kâğıt ortamında düzenlenen belgeler bildirimlere eklenecektir.
  • Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak, tüm alış ve satışları belirtilen haddin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini “Ba/Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretleyerek bildirimi verecektir.
  • Tebliğ 1/7/2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Örnek 1. Form Ba ve Form Bs bildirimi verme yükümlülüğü bulunan A işletmesine 2021/Kasım dönemi içerisinde, B firması tarafından KDV hariç 4.800 TL tutarında e-Arşiv Fatura ve her biri 150 TL tutarında 2 adet kâğıt ortamında fatura düzenlenmiştir. Söz konusu mükellefe, aynı ay içerisinde B firmasınca düzenlenen belge tutarı toplamı KDV hariç (4.800+150+150) 5.100 TL olduğundan, A işletmesi B firmasından yaptığı alımlara ilişkin olarak 2021/Kasım dönemi Form Ba bildiriminde sadece kâğıt ortamında düzenlenen 2 adet belgeyi, KDV hariç toplam 300 TL olarak bildirecektir.

0 Yorum

Yorum Yaz