Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar için Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnasına İlişkin Tebliğ

Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar için Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnasına İlişkin Tebliğ

Daha önce Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar için Uygulama Geliştiriciliğinde kazancın tamamı vergiye tabiydi.

Gelir Vergisi Kanunu'na eklenen mükerrer 20/B maddesiyle 2022 yılı için 880.000 TL'lik tutarı aşmamak kaydıyla bu faaliyetlerden elde edilen kazançlar istisna kapsamına alınmıştır.

İstisnadan, internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticisi gerçek kişiler ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştiren gerçek kişiler yararlanabilecektir.

Şartlar:
İstisnadan faydalanmak isteyenler;
* Türkiye'de kurulu bir bankadan hesap açacak.
* İkamet adreslerinin bulunduğu vergi dairesine başvuru yaparak istisna belgesi alacak.
* Yeni açılan veya devam eden mükellefiyetlerde vergi dairesi işletme faaliyet kodunu kontrol edecek eğer faaliyet kodu güncel değilse güncellenecek. 
* Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapacaklar.
* 880.000 TL'ye kadar olan kazançlar yıllık beyannameye dahil edilmeyecektir. Banka tarafından yapılan stopaj yıllık vergi beyannamesinde mükellefçe geri istenemeyecektir.
* Sadece bu faaliyette bulunanlar defter tutma beyanname verme ve belge düzenleme zorunluluğu yoktur. Bu faaliyetle birlikte farklı bir faaliyette bulunanlar normal mükellefiyet zorunluluklarına tabidir. 

0 Yorum

Yorum Yaz