SGK Yurt Dışı Borçlanma İşlemleri Hakkında

SGK Yurt Dışı Borçlanma İşlemleri Hakkında

Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından "Yurt Dışı Borçlanma İşlemleri Hakkında 15/08/2019 tarihli ve 2019/16 Sayılı Genelge" yayımlandı.

19/7/2019 tarihli ve 30836 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 3, 4, 5 ve 9 uncu maddelerinde değişiklik yapılmış, geçici 5 inci maddesi yürürlükten kaldırılmış ve Kanuna geçici 9 uncu madde eklenmiştir.

3201 sayılı Kanunda gerçekleştirilen düzenlemeler 1/8/2019 (dahil) tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, anılan tarih itibariyle yapılacak iş ve işlemler bu Genelge açıklamaları doğrultusunda yürütülecektir.

0 Yorum

Yorum Yaz