2024 yılında uygulanacak hadler ile harç ve vergi tutarları yeniden belirlendi

2024 yılında uygulanacak hadler ile harç ve vergi tutarları yeniden belirlendi

2024 yılında uygulanacak hadler, tutarlar ve harç miktarları aşağıda özetlenmiştir.

1) Gelir Vergisi Kanununa göre vergilendirme sisteminde artan oranlı uygulama bulunmaktadır. Buna göre geliri aşağıdaki sınırlarda olanlar için belirlenen oranlar uygulanarak vergilendirme yapılacaktır:

 • 0,00 TL ile 110.000,00 TL arasındaki gelirler  %15
 • 230.000 TL'nin 110.000 TL'si için 16.500 TL, fazlası için %20
 • 580.000 TL'nin 230.000 TL'si için 40.500 TL (ücret gelirlerinde 870.000 TL'nin 230.000 TL'si için 40.500 TL), fazlası için %27
 • 3.000.000 TL'nin 580.000 TL'si için 135.000 TL, (ücret gelirlerinde 3.000.000 TL'nin 870.000 TL'si için 213.300 TL), fazlası için %35
 • 3.000.000 TL'den fazlasının 3.000.000 TL'si için 982.000 TL, (ücret gelirlerinde 3.000.000 TL'den fazlasının 3.000.000 TL'si için 958.800 TL), fazlası için %40
2) Vergiye uyumlu mükellefe vergi indirim tutarı üst sınırı 6.900.000,00 Türk Lirası olarak yeniden belirlenmiştir.

3) Mesken kira gelirlerinin vergilendirilmesindeki alt sınır 33.000,00 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

4) Personele verilen yemek bedelinin ücret sayılmayan tutarı olan istisna günlük 170 TL (KDV dahil 187TL) olarak yeniden belirlenmiştir.

5) Personele verilen yol parasının ücret sayılmayan tutarı olan istisna günlük 88 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

6) GVK Engellilik indirim tutarları
 • I.derece engelliler için  6.900,00 TL
 • II.derece engelliler için 4.000,00 TL
 • III.derece engelliler için 1.700,00 TL olarak yeniden belirlenmiştir.
7) Binek araçların giderlerine ait kısıtlama kapsamında;
 • Binek araçların kiralama giderlerindeki kısıtlama sınırı 26.000,00 TL olarak belirlenmiştir.
 • Binek araç alımlarında gider kaydedilebilecek KDV+ÖTV tutarı üst sınırı 690.000,00 TL olarak yeniden belirlenmiştir.
 • Binek araç alımlarında KDV ve ÖTV sonrası araç bedelinden ayrılabilecek amortisman üst sınırı 790.000,00 TL olarak yeniden belirlenmiştir.
 • Binek araç alımlarında KDV ve ÖTV tutarını doğrudan gider kaydetmek yerine aracın maliyetine almak isteyenler için amortisman ayırma üst sınırı 1.500.000,00 TL olarak yeniden belirlenmiştir.
8) Değer artış kazancının vergiden istina yıllık tutarı 87.000,00 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

9) Arızi (sürekli olmayan) kazançlarda vergiden istisna tutar yıllık 200.000,00 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

10) 2024 yılında uygulanacak MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ tarifesi yeniden
belirlenmiştir: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231230M2-6.pdf

11) 2024 yılı uygulanacak damga vergisi oran ve tutarları yeniden belirlenmiştir. Buna göre aşağıdaki tutarlar damga vergisi olarak tahsil edilecektir.
 • Sözleşmelerde bedel üzerinden 0,00948
 • Kira sözleşmelerinde bedel üzerinden 0,00189
 • Bilançolardan 360,10 TL
 • Gelir Tablolarından 171,90 TL
 • İşletme hesap özetlerinden 171,90 TL
 • Gelir Vergisi beyannamelerinden 467,20 TL
 • Kurumlar Vergisi Beyannamelerinden 624,10 TL
 • Katma Değer Vergisi beyannamelerinden 308,30 TL
 • Muhtasar beyannamelerden 308,30 TL
12) Cep telefonu numara aboneliğini ilk defa yapacaklar için 400 TL Özel İletişim Vergisi alınacaktır.

13) Yurtdışından getirilen telefonlarda kayıt harcı 31.692,00 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

14) Engellilerimn araç alırken yararlandığı ÖTV istisna tutarı 2024 yılı için 1.591.000,00 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

 

0 Yorum

Yorum Yaz