Esnafa verilecek destekler hk.

Esnafa verilecek destekler hk.

ANA HATLARI İLE VERİLECEK DESTEKLER;
Destekler karşılıksız Hibe ve Kira Desteği olmak üzere iki şeklinde yapılacaktır. 

Hibe Desteği: Aylık 1000 TL olarak 3 ay süre ile yapılacaktır. Aylık 1000 TL’lik Hibe Desteğinden 14 Aralık 2020 tarihi itibarıyla;
a)    Esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olan vergiden muaf esnaf ve sanatkârlar,
b)    Faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilenler,
c)    Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirler faydalanabilecektir.

Kira Desteği:  Hibe Desteğinden yararlanmaya hak kazananlardan işyeri kira olanlara 3 ay süre ile, büyükşehir olan illerde aylık 750 TL, diğer illerde ise aylık 500 TL kira desteği verilecektir. (İşyeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda, işyeri kira bedeli kadar kira desteği verilir)

•    Her iki desteğinde verilmesine ilişkin Usul ve Esaslar Ticaret Bakanlığı tarafından daha sonra  belirlenecektir. 
İlgili Karara ulaşmak için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201223-23.pdf

0 Yorum

Yorum Yaz