01.07.2023 tarihinden itibaren asgari ücrete zam geldi

01.07.2023 tarihinden itibaren asgari ücrete zam geldi

01.01.2023 – 31.12.2023 tarihleri arasında çalışanın bir günlük brüt asgari ücreti 447,15 TL olarak tespit edilmiştir.

Buna göre asgari ücret hesaplaması ve işverene maliyeti aşağıdaki gibi olacaktır: 

Brüt Ücret: 13.414,50
SGK Primi : 1.878,03
İşs.Primi: 134,15
Gelir Vergisi : 0,00
Damga Vergisi : 0,00
Kesinti toplamı : 2.012,18
Net Ödenecek Asgari Ücret: 11.402,32

İŞVERENE SGK MALİYETİ : 2.347,54
İŞVERENE TOPLAM MALİYET : 15.762,04


(*)Sigorta primi işveren payının hesabında, 5 puanlık indirim dikkate alınmıştır. 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. 
 

0 Yorum

Yorum Yaz