SGK Prim Bildirgeleri ile Muhtasar Beyanname birleşti.

SGK Prim Bildirgeleri ile Muhtasar Beyanname birleşti.

Bilindiği üzere, SGK'ya verilecek "aylık prim ve hizmet bildirgeleri kaldırılmış olup bu bildirgeler artık vergi dairesine verilmeye başlanacaktır. Yeni beyannamenin adı "MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ" olarak belirlenmiştir.

"Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin" ortak alınması uygulamasına 1/1/2020 tarihinden itibaren (2020/Ocak ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile birlikte) geçilmiştir. 

SGK, 8 Ocak 2020'de bir duyuru yayınlayarak Ocak/2020 dönemi dahil olmak üzere bundan sonra "e-bildirge" üzerinden sigortalıların aylık prim ve hizmet bildirgelerini almayacağını duyurmuştu.

Daha sonra;

Gelir İdaresi Başkanlığı, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin düzenlenmesi ve gönderilmesi ilişkin olarak 13/01/2020 tarihinde bildiri yaptı.

Buna göre, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin düzenlenmesi ve gönderilmesi esnasında beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebilen işverenlerden talep edenlere, sadece ücret ödemeleri üzerinden yapılan vergi kesintilerini matrahlarıyla birlikte 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarını 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile elektronik ortamda gönderebilmeleri için mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre verilecektir.

Konu ile ilgili sıkça sorulan soruları aşağıdkai linkte görebilirsiniz.

https://ebeyanname.gib.gov.tr/muphb5.pdf

 

0 Yorum

Yorum Yaz