2023 yılı GEKAP tutarları yeniden belirlendi.

2023 yılı GEKAP tutarları yeniden belirlendi.

28 Aralık 2022 Tarihli ve 32057 Sayılı Resmî Gazete’de “Bazı Ürünlerden Tahsil Edilecek Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarının, 1/1/2023 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6615)” yayımlandı.

Karara göre geri kazanım katılım payı alınacak malzemelerin tutarları için linke tıklayın : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221228-2.pdf

0 Yorum

Yorum Yaz