Yatırım teşvik belgesi işlemlerinde ücret alınacak

Yatırım teşvik belgesi işlemlerinde ücret alınacak

Bu kapsamda, Genel müdürlükçe aşağıda yürütülen hizmetler ile ilgili ücretler bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesaplarına yatırılacaktır.

Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemindeki (E-TUYS) belgeler için ödeme işlemleri sadece E-TUYS üzerinden gerçekleştirilecektir. Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sisteminde (E-TUYS) ödemenin nasıl yapılacağına ilişkin görsellere, E-TUYS uygulamasında yer alan Kullanım Kılavuzu’ndan ulaşabilirsiniz.

Kâğıt ortamında düzenlenen belgelerin her bir revize işlemi için yapılacak ödemelerde ise https://kolaytahsilat.sanayi.gov.tr/payment-system/to-pay-external bağlantı adresinden ödeme yapıldıktan sonra ilgili ödeme belgeleri yatırımcı tarafından çıktısı alınarak fiziki olarak gönderilen müracaat dosyasına eklenecektir.

TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2022 MALİ YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ

HİZMET ADI ÖLÇÜ BİRİMİ 2022 BİRİM FİYAT-TL (KDV DAHİL) AÇIKLAMA
Yatırım Teşvik Belgesi Düzenlenmesi (Yatırım Tutarı 5 milyon TL'ye kadar) Adet 2.000 TL 2012/3305 sayılı karar uyarınca yatırım destek unsurlarından yararlanabilmelerini teminen yatırımcılara yatırım teşvik belgesi düzenlenmesi.
Yatırım Teşvik Belgesi Düzenlenmesi (Yatırım Tutarı 5 - 25 milyon TL arası) Adet 5.000 TL 2012/3305 sayılı karar uyarınca yatırım destek unsurlarından yararlanabilmelerini teminen yatırımcılara yatırım teşvik belgesi düzenlenmesi.
Yatırım Teşvik Belgesi Düzenlenmesi (Yatırım Tutarı 25 milyon TL üzeri olanlar) Adet 10.000 TL 2012/3305 sayılı karar uyarınca yatırım destek unsurlarından yararlanabilmelerini teminen yatırımcılara yatırım teşvik belgesi düzenlenmesi.
Yatırım Teşvik Belgesi Revizesi İşlemleri Adet 500 TL Düzenlenen yatırım teşvik belgesinin üzerinde yer alan sabit yatırım tutarı, destek unsuru, finansal kiralama izni vb. bilgilerin değişikliklerini, ithal ve yerli makine teçhizat listeleri
güncellemelerini ve belge zayi başvurularını içeren revize başvuruları. (Her bir revize kalemi için ayrı ücret yatırılması gerekmektedir.)

Düzenlenen yatırım teşvik belgesinin üzerinde yer alan sabit yatırım tutarı, destek unsuru, finansal kiralama izni vb. bilgilerin değişikliklerini, ithal ve yerli makine teçhizat listeleri güncellemelerini ve belge zayi başvurularını içeren revize başvuruları. (Her bir revize kalemi için ayrı ücret yatırılması gerekmektedir.)
              1- Bu listedeki hizmetlere ilişkin ücretlere % 18 KDV dahildir.
2- Bu listedeki hizmetlere ilişkin ücretler peşin alınır. Gerçek veya tüzel kişilik tarafından yatırılan ücretler işlem yapıldıktan sonra iade edilmez.
3 -Yukarıda belirtilen hizmetlerle ilgili başvuru esnasında alınan ücret, başvuru yapılan yılın birim fiyatı üzerinden tahsil edilir. Hizmet sonraki yılda tamamlanmış olsa bile yıl içi fiyat farkı uygulanmaz.Ancak başvuru için ayrı, düzenlenecek belge için ayrı ücret alınacağı durumlarda; belge için belgenin onaylandığı tarihteki birim fiyat uygulanır.
4- Yukarıda belirtilen hizmetlerle ilgili yapılan müracaat sonrasında işlem yapılması, başvurunun olumsuz sonuçlandırılması, eksik belgenin süresi içerisinde tamamlanamaması, işlem yapılmış başvurunun gerçek veya tüzel kişilik tarafından geri çekilmesi halinde işlem ücretleri geri iade edilmez, sonraki başvurular ve diğer işlemler için kullanılamaz.
5- Birim fiyat listesinde belirlenen tüm hizmetlerden müracaat sırasında alınan bedeller, sertifika ve/veya belgelerin tanzim edilmesinin uygun görülmemesi durumunda da hizmetin gerçekleşmesi nedeniyle iade edilmez.
6- Belgenin zayi olması halinde yeni belge düzenlenmesinde belge bedelinin tam ücreti alınır.
 7 - Belge müracaat dosyasında eksik evrak olması durumunda tekrar ücret yatırmadan eksik evrakların tamamlanması için ek süre 30 gün olarak belirlenmiştir.

0 Yorum

Yorum Yaz