MTV %25 artırıldı

MTV %25 artırıldı

Karara göre,

Motorlu taşıtlar vergisi kanunu uyarınca, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan taşıt değerleri ve vergi miktarları o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılmaktadır. 

Yeniden değerleme oranı  2021 yılı için %36,20 olarak tespit edilmişti.

Diğer taraftan, Cumhurbaşkanı, yeniden değerleme oranının %50 fazlasını geçmemek, %20'sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etmeye, taşıt değerlerini ayrı ayrı veya birlikte yeniden belirlemeye, EURO normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda tespit edilen bu oranı veya vergi miktarlarını % 50 nispetine kadar indirmeye yetkilidir.

Bu Karar ile Cumhurbaşkanı söz konusu yetkisini kullanarak, 2022 yılında uygulanacak MTV tutarlarını %36,20 yerine %25 oranında artırılmasını kararlaştırmıştır.

1/1/2022 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarları Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanacak tebliğ ile tespit ve ilan edilecektir.

0 Yorum

Yorum Yaz