İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi hakkında

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi hakkında

hracat bedellerinin yurda getirilmesi ve bankalara satılma zorunluluğuna ilişkin düzenlemenin uygulama süresini 6 ay daha uzatan "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/55)" 31.08.2019 tarihli ve 30874 sayılı Resmi Gazete (R.G)'de yayımlandı.
 
Hatırlanacağı üzere, 4.9.2018 tarihli R.G'de yayımlanan "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (No: 2018-32/48)" ile ihracat bedellerinin Türkiye'ye getirilmesi ve söz konusu bedellerin en az %80'inin bir bankaya satılması diğer bir ifadeyle Türk Lirasına çevrilmesi zorunlu kılınmış ve uygulamanın 6 ay süresince (4.3.2019 tarihine kadar) geçerli olacağı düzenlenmişti. Daha sonra bu süre, 3.3.2019 tarihli R.G'de yayımlanan 2019-32/53 No.lu Tebliğ ile 4.9.2019 tarihine uzatılmıştı.
 
Bu Tebliğ ile 4.9.2019 tarihi itibariyle sona eren düzenlemenin uygulama süresi 6 ay daha uzatılmıştır.
 
Buna göre, düzenleme 4.3.2020 tarihine kadar uygulanmaya devam edecektir.

0 Yorum

Yorum Yaz