Fatura düzenleme süreleri ile ilgili değişiklik

Fatura düzenleme süreleri ile ilgili değişiklik

Yapılan değişiklik Vergi Usul Kanunu'nun “Fatura Nizamı” başlıklı 231 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Mal veya hizmetin nev'i, miktarı, fiyatı, tutarı, satışın yapılma şekli, faaliyet konusu, sektör veya mükellefiyet türünü ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak, 7 günlük fatura düzenleme süresini indirme ya da faturanın malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı anda düzenlenmesi zorunluluğu getirme konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.

0 Yorum

Yorum Yaz