Kurumlar Vergisi tebliğinde değişiklik yapıldı.

Kurumlar Vergisi tebliğinde değişiklik yapıldı.

1 Mart 2023 tarihinde yayınlanan ve 32119 sayılı Resmi Gazete’de 21 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Tebliği'nde bazı değişiklikler yapılmıştır. 

Buna göre, 

Sermaye artırımında indirim konusunda yapılan değişiklikler:

Bilindiği gibi, kurumların nakit sermaye ödemelerinde uygulanan faiz indirimi, (Kurumlar vergisi Kanunu Madde:10-1/ı) 2021 yılında %50 olarak ve ilk kuruluşta taahhüt edilen sermayenin 4 dönem boyunca, devam eden kurumlarda ise nakdi sermaye artışlarının 5 dönem boyunca uygulanacağı belirlenmiş ve daha önce uygulanan nakdi sermayenin tamamı (%100) üzerinden ve süresiz olarak uygulanan yöntem kaldırılmıştı. Önceki bilgilendirmemiz için tıklayın

Yapılan değişiklik ile ;
  • Sermaye şirketleri, nakit sermaye faiz indirim uygulamasından, 05/07/2022 tarihinden itibaren gerçekleştirdikleri nakdi sermaye artışları üzerinden, nakdi sermaye artışının yapıldığı hesap döneminden başlamak üzere beş hesap dönemi için ayrı ayrı yararlanabileceklerdir.
  • Mükelleflerce nakdi sermaye artışının yapıldığı hesap dönemi dâhil beş hesap dönemi boyunca kazancın yetersizliği nedeniyle yararlanılamayan söz konusu indirim tutarı, herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın ve endekslemeye tabi tutulmaksızın sonraki dönemlerde indirim konusu yapılabilecektir.
  • İndirim tutarının hesaplanmasında TCMB tarafından yararlanılan yıl için en son açıklanan ticari krediler faiz oranı dikkate alınacağından, sadece yıllık hesap dönemi itibarıyla bu indirimden yararlanılması mümkün bulunmaktadır.
İstanbul Finans Merkezi Bölgesinde Faaliyette Bulunan Kurumların Elde Ettikleri Kazançlarda İndirim

İstanbul Finans Merkezi Bölgesinde faaliyette bulunan kurumların, özellikle bu faaliyet kapsamında yurt dışından satın alınan malları Türkiye’ye getirilmeksizin yurt dışında satmalarından veya yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık etmelerinden sağladıkları kazancın %50’sinin beyan edilen kurum kazancından indirilebilecektir.
 
Sermaye azaltımında vergileme

7420 sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen 32/B maddesiyle sermaye azaltımında vergilemenin; sermaye unsurlarının sermayeye ilavesinden itibaren 5 yıl dolmadan azaltılması ayrı  5 yıl dolduktan sonra azaltılması ayrı uygulamalarla getirilmek üzere sermaye azaltımı vergiye tabi tutulacaktır.

Sermayeye eklenen çeşitli kaynakların 5 yıllık süre sonunda azaltılması durumunda; 
İşletmeye konulan nakdi veya ayni sermaye ile sermayeye eklenen diğer unsurlar toplam sermayeye oranlanacak  ve azaltıma konu edilen tutar içerisindeki sermaye unsurları tespit edilerek vergilendirilecektir.

Sermayeye eklenen çeşitli kaynakların 5 yıllık süre içinde azaltılması durumunda; 

Sermayeye ilave dışında başka bir hesaba nakledilmesi, işletmeden çekilmesi veya sermaye hesabından başka hesaplara aktarımı kurumlar vergisine ve kâr dağıtımına /ana merkeze aktarılan tutara bağlı vergi kesintisine tabi tutulacak hesaplardan (kurumlar vergisi ve gelir vergisi stopajı hesaplanacaktır),
Daha sonra, sadece kar dağıtımına/ana merkeze aktarılan tutara bağlı vergi kesintisine tabi tutulacak öz sermaye kalemlerinden (gelir vergisi stopajı hesaplanacaktır),
Son olarak ise başka bir hesaba nakledilmesi veya işletmeden çekilmesi halinde vergilendirilmeyecek olan ayni ve nakdi sermayeden (herhangi bir vergilendirme yapılmayacaktır).

 

0 Yorum

Yorum Yaz