Stopaj indirimi 31.07.2021 tarihine uzatıldı.

Stopaj indirimi 31.07.2021 tarihine uzatıldı.

Kira Stopaj Kesintisine %10 olarak uygulanan tevkifat indirimi 31/07/2021 Tarihine kadar uzatılmıştır.

Kira Stopaj Kesinti Oranı %10 Olarak Uygulanacak Kiralama İşlemleri;

-Gelir Vergisi Kanunu 70. maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden,

-Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden,

-Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden

-Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden

Bu Karar 01/06/2021 Tarihinden 31/07/2021 tarihine kadar ve bu dönemlere ilişkin yapılan ödemeler için geçerlidir.

0 Yorum

Yorum Yaz