2021 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %36,20

2021 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %36,20

TUİK tarafından 2021 yılı yeniden değerleme oranı %36,20 olarak belirlenmiştir. Bu oran, aynı zamanda 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Yeniden değerleme oranının etkilediği bazı hususlar: 
- 01.01.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan 7338 sayılı kanun kapsamında amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesi uygulamasında hesaplanacak tutarlar
- Gelir Vergisi dilimlerini belirleyen tutarlar
- Konutlarda kira geliri istisna tutarı
- Personel yemek yardımı istisna tutarı
- Fatura düzenleme sınırı
- Damga vergisi oran ve tutarları
- Yıllık KDV iadeleri için geçerli asgari iade tutarları
- Yatırım teşvik belgeleri kapsamında, yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısmı hariç olmak üzere, kalan yatırıma katkı tutarının, yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılması

0 Yorum

Yorum Yaz