SGK E-tebligat dönemi başlıyor

SGK E-tebligat dönemi başlıyor

Yönetmeliğe göre tüm işverenler kurumun (henüz belirlemediği) açacağı sistem üzerinden 31.12.2021 tarihine kadar SGK e-tebligat sistemine kayıt olmak zorundadır.

SGK, mevzuat gereği tebliği gereken tüm evrakları elektronik ortamda tebliğ edecektir.

Elektronik imzalı evrak muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.

Zorunlu veya isteğe bağlı olarak elektronik tebligat sistemine dahil olanların aşağıdaki durumlar dışında sistemden çıkmaları mümkün değildir.

Elektronik tebligat adresi edinme zorunluluğu bulunmayan fakat isteğe bağlı olarak kendisine elektronik tebligat yapılmasını talep eden kişilerin de başvurularını SGK sistemi üzerinden yapmakları gerekecektir.

Yönetmelik için tıklayın:
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210924-5.htm

 

0 Yorum

Yorum Yaz