Antrepoda Kâğıtsız Beyanname Uygulaması Başlatılmıştır

Antrepoda Kâğıtsız Beyanname Uygulaması Başlatılmıştır

Söz konusu Yazı ile 01.02.2023 tarihi itibari ile yeşil hattan yararlanma hakkı bulunan yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişiler adına tescil edilen antrepo ve ihracat beyannamelerine ait ek belgeleri beyan etmeleri yeterli olup ayrıca beyan edilen belgelerin gümrük beyannamesi ile birlikte gümrük idaresine ibraz edilmesine gerek bulunmadığı ifade edilmiştir.

Buna ek olarak, Antrepoda Kâğıtsız Beyanname uygulaması kapsamında antrepo beyannamelerinde "Yükümlüce Beyan Edilen Dokümanlar" bölümünde beyan edilmiş ancak taranarak sisteme yüklenmemiş olan belge bulunması durumunda beyannamenin blokesinin kaldırılmasına izin verilmemesine yönelik düzenleme çerçevesinde antrepo beyannamesinde taranmamış belge bulunması halinde söz konusu belgenin taranıp sisteme yüklemesi yapılıncaya kadar antrepo beyannamesi "teslim alınmış" statüde kalacağı belirtilmiştir.
Ayrıca, belirtilen Yönetmelik değişikliği uyarınca kağıt ortamında antrepo beyannamesi ibraz edilmeyeceğinden YGMS'den ulaşılan bilgilerin incelenerek ilave bilgiye ihtiyaç duyulması halinde Genel Müdürlüğe bilgi verilmesi gerektiği bilgisi verilmiştir.
 

0 Yorum

Yorum Yaz