İş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgilendirme

İş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgilendirme

Daha önce 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile işyerleri az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olmak üzere üç sınıfa ayrılarak, işyerlerinin tehlike sınıflarına göre kademeli olarak iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalıştırma yükümlülüğü getirilmiş ve tehlikeli ve çok tehlikeli olan işyerlerinde bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi uygulanmasına devam edilmekteydi.

İş yeri sınıfları kısaca ağıda belirtilmiştir.

 • Az Tehlikeli Sınıflar; Büroda hizmet verenler (avukatlar, muhasebeciler, gümrükçüler, emlakçılar, reklam ajansları…), Eczaneler, Lokantalar, Oteller, Okullar, Yurtlar, Perakende Mağazalar, Marketler, Apartmanlar,  Basit tarzda tekstil imalatı ve gıda imalat ve satış işleri vb…
 • Tehlikeli Sınıflar; Dişçiler, Kuaförler, Film Yapım Şirketleri, kasaplar, ayakkabı ve mobilya imalathaneleri gibi fabrikalar vb
 • Çok Tehlikeli Sınıflar; Yapı – İnşaat Sektörü, Maden – Metal – Kimya Sanayi, Hastaneler vb.
01.07.2020 tarihinden başlamak üzere az tehlikeli olarak kabul edilen işlerde personel çalıştıran işletmeler aşağıdaki zorunluluklara uymak ve değişiklikleri dikkate almak durumundadır:
 • İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimini çalıştırmak veya bunlardan hizmet almak zorundadır.
 • İsteyen işverenler kendi iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı olabilirler.
 • Çalışanlar işe başlamadan önce istenen sağlık raporlarını artık İşyeri Hekimi veya İSG uzmanından alacak, aile hekimi vb.sağlık birimlerinden rapor alınamayacak.
 • Tüm Çalışanların Sertifikalı İSG Eğitimi Alınmas, İSG Risk Değerlendirme Raporu Hazırlanması Acil Durum Planları uygulamalarının yapılması ve raporlanması
 • Yangın, Tahliye Eğitimi ve Tatbikatları yapılması (Yılda 1)
 • Çalışanlar arasından belirli kişilerin ilkyardımcı sertifikası alması
 • Koruyucu donanım ve ekipmanların (KKD) belirlenmesi, tedariği, eğitimi, teslim tutanağı
 • İSG talimatlarının ve prosedürlerin hazırlanması
 • İşyerinde kullanılması gereken iş güvenliği işaretlerinin belirlenmesi
 • İşe giriş sağlık raporu alınması
 • Ortam ölçümleri, mühendislik kontrolleri ile işe – işyerine özgü diğer İSG gereklilikleri vb. uygulamalar
Sürece uyum sağlamayan işletmelere 4.688,00 TL ile 35.205,00 TL arası idari para cezası uygulanmaktadır.


 

0 Yorum

Yorum Yaz