Kur Korumalı Mevduat desteği hakkında bilgilendirme

Kur Korumalı Mevduat desteği hakkında bilgilendirme

Daha önce Cumhurbaşkanı’na Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında düzenlenen istisna hükmünü uzatma yetkisi verilmişti.

26 Ocak 2023 Tarihli ve 32085 Sayılı Resmî Gazete yayınlanan karar gereği Cumhurbaşkanı kendisine verilen yetkiyi kullanarak 31/12/2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paraların dönüşümünde de söz konusu istisnanın uygulanabilmesi sağlanmıştır.

Buna göre, 31/12/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2023 yılı sonuna kadar en az üç ay vadeli KKM hesaplarına dönüştüren kurumlar, dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilecek faiz ve kâr payları ile diğer kazançları (destek ödemeleri) kurumlar vergisinden istisna olacaktır.

Destek faiz ve kar payı adı altındaki gelirleri kapsamaktadır. Kur farkı gelirleri destek kapsamında olmayacak ve vergilendirmeye tabi olacaktır.

0 Yorum

Yorum Yaz